x
x

Uloga glavne medicinske sestre u domovima za starije osobe

  15.07.2017.

17. svibnja 2017. godine na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'' održan je stručni sastanak glavnih sestara domova za starije osobe po županijama Hrvatske (Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka), gradovima (Rovinj, Split, Rijeka) i gradu Zagrebu.

Uloga glavne medicinske sestre u domovima za starije osobe

Raspravljalo se problemima primjene kategorijskog postupnika programa četiri stupnja Gerijatrijske zdravstvene njege koji se provodi po županijama Hrvatske i Grada Zagreba u određenim domovima za starije uz isticanje uloge Glavne medicinske sestre u domovima zbog plana provedbe programa četiri stupnja Gerijatrijske zdravstvene njege. Također je prezentirana aplikacija DomiS, namijenjena optimizaciji poslovnih procesa, organizaciji i praćenju gerijatrijske zdravstvene njege korisnika domova za starije osobe. Nastala je u suradnji sa iskusnim djelatnicima privatnih i županijskih domova, u potpunosti u skladu sa svim trenutnim zakonskim okvirima te pravilnicima i uputama referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba „Dr. Andrija Štampar“.  Povezanost podataka u modulima Matična knjiga, Socijalni rad, Evidencija odsutnosti te Stacionar koji obuhvaća zahtjeve četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege, omogućavaju bolju kontrolu nad procesima i dokumentiranim informacijama, uz lakšu i bržu izradu statističkih izvještaja. Primjer povezanosti je Kategorijski postupnik programa četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom. Također, kompletna sestrinska dokumentacija međusobno je povezana i kao takva posljedično generira individualne planove gerijatrijske zdravstvene njege koji se sastoje od sestrinske dijagnoze, ciljeva, mjera/intervencija i evaluacije pruženih usluga. Time aplikacija Domis zadovoljava pristup radu medicinskih sestara prema procesu gerijatrijske zdravstvene njege.

DomIS svoju prednost gradi na nastanku kroz suradnju i praćenje svakodnevnog rada stručnog osoblja u domovima za starije osobe, što aplikaciju čini jednostavnom za korištenje i zahtjeva minimalnu edukaciju osoblja.

Aplikacija se svakodnevno nadograđuje novim funkcionalnostima koje se automatski implementiraju „online“ kod svih korisnika bez dodatnih troškova. Korištenjem aplikacije DomIS olakšan je svakodnevni rad osoblja u gerijatrijskog zdravstvenoj njezi, osiguran je jednostavan prelazak na moderniji i brži rad, ušteda vremena i lakše praćenje procesa rada u primjeni programa četiri stupnja Gerijatrijske zdravstvene njege sa nadogradnjom DomiS-a.

Osim predstavljene aplikacije, na skupu je zaključeno kako je potrebna žurna dopuna Zakona o socijalnoj skrbi, kao i Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu primjene specifične primarne zdravstvene zaštite u domovima za starije (timovi SOM-a), kao i na program četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i provedba kategorijskog postupnika u okviru sadašnje legislativno regulirane Gerijatrijske zdravstvene njege u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije.

Primjenom sadašnjeg informatizacijskog sustava u domovima za starije Dogma kojim se primjenjuje program četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege s kategorijskim postupnikom implementira se poveznica integralnog modela skrbi za starije putem gerontološkog inovacijskog informatizacijskog modelskog programa GeroS/CEZIH.

Također je iskazana potreba redefiniranja gerontološke kadrovske norme za osiguranje primjerenog udjela gerijatrijskih medicinskih sestara u odnosu na zdravstvene i socijalne potrebe i funkcionalnu onesposobljenost starijih korisnika u domovima za starije. Ukazana je potreba za žurnom primjenom jednogodišnjeg tečaja programa Gerontonjegovatelja – pomoćnog djelatnika ,,gerijatrijskoj,, medicinskoj sestri u Gerijatrijskoj zdravstvenoj njezi.

www.stampar.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTGastalPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: