x
x

Je li rak dojke češći u žena sa shizofrenijom?

  08.03.2018.

U retrospektivnom kohortnom istraživanju u koje je uključeno više od 125.000 žena uspoređena je učestalost dijagnoze raka dojke kod oboljelih od sihzofrenije u odnosu na opću populaciju.

Je li rak dojke češći u žena sa shizofrenijom?

Žene s dijagnozom shizofrenije imaju 31% veći rizik za razvoj raka dojke od opće populacije.

Postoje neke različitosti u rezultatima ove studije, ali istraživači su zaključili da žene s dijagnozom shizofrenije zaslužuju intenzivniju prevenciju i liječenje karcinoma dojke.

Postavlja se pitanje zdravstvenih navika u ovih žena, jesu li one možda lošije u odnosu na zdravu populaciju i postoje li zajednički genetički faktori koji utječu i na pojavnost raka dojke i na shizofreniju?