x
x

Imaju li osobe s Hashimotovom bolešću koristi od bezglutenske prehrane?

  17.01.2018.

Pažljivo prilagođene doze nadomjesne terapije hormonima štitnjače ključ su kontrole hipotireoze, no važnu ulogu svakako ima i uravnotežena prehrana. Osim unosa joda, pažnju valja obratiti i na svakodnevni unos selena, cinka, vitamina C, E, B6, riboflavina, niacina te aminokiseline tirozina koju nalazimo u ribi, mesu, mahunarkama i mliječnim proizvodima.

Imaju li osobe s Hashimotovom bolešću koristi od bezglutenske prehrane?

Preporuča se izbjegavati namirnice koje sadrže goitrogene tvari, spojeve koji mogu ometati apsorpciju joda i time pogoršati stanje hipotireoze. Takve spojeve nalazimo u soji i proizvodima od soje, kupusnjačama te određenom voću (npr. breskve), orašastim plodovima i sjemenkama (npr. kikiriki, pinjoli, lanene sjemenke).

Tajna veza između Hashimotove bolesti i celijakije

Postoji sve više dokaza kako osobe koje pate od Hashimoto tireoiditisa istovremeno mogu biti i preosjetljive na gluten. Ova neobična poveznica između autoimunosnih bolesti, kao što su Hashimotova bolest i celijakija, može se objasniti nizom unutarnjih (npr. genetički čimbenici i prevelika ekspresija citokina) i vanjskih čimbenika (npr. okoliš i prehrambene navike).

Štitnjača je posebno osjetljiva na nedostatak selena jer selenoproteini, proteini u čiju se strukturu ugrađuje selen, imaju vrlo važnu ulogu u biosintezi i aktivnosti hormona štitnjače. Zbog toga se smatra kako malapsorpcija selena kod celijakije može biti ključni čimbenik koji direktno vodi do oštećenja štitnjače i crijeva.

Rezultati novijih istraživanja ukazuju na potrebu da osobe s Hashimoto tireoiditisom naprave i serološke testove na celijakiju (testovi na protutijela AGA-IgA, AGA-IgG, TGA i EMA). Ukoliko se bilo koji od seroloških testova pokaže pozitivnim, dodatno se preporučuje napraviti gastroduodenoskopiju te biopsiju duodenuma.

Hashimotova bolest i prehrana

 

Osim odgovarajuće terapije lijekovima, važnu ulogu u liječenju ove autoimunosne bolesti ima uravnotežena prehrana, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na unos mineralnih tvari poput joda, selena i cinka.

Iako još uvijek nije posve razjašnjeno može li bezglutenska prehrana biti ključ prevencije autoimunosnih bolesti, važno je napomenuti da bi osobe s Hashimoto tireoiditisom mogle imati koristi od prehrane sa smanjenim udjelom glutena. No, cjeloživotno slijeđenje bezglutenske prehrane za određene bi osobe moglo predstavljati problem jer takva je prehrana financijski opterećujuća i u određenoj mjeri može narušiti kvalitetu života osobe.

Postojeći dokazi govore o blagotvornom učinku pravilne prehrane kod osoba koje boluju od Hashimotove bolesti. Neophodno je i određivanje serumskih razina joda, selena i vitamina D te se u slučaju nedostatka spomenutih nutrijenata preporuča pažljiva suplementacija. Osim toga, osobama koje boluju od Hashimotove bolesti preporučuje se slijediti prehranu s niskim udjelom glutena, pri čemu valja obratiti pažnju ukoliko dolazi do poboljšanja simptoma.

Literatura:

  • Liontiris M, Mazokopakis E (2017) A concise review of Hashimoto thyroiditis (HT) and the importance of iodine, selenium, vitamin D and gluten on the autoimmunity and dietary management of HT patients. Points that need more investigation. Hell J Nucl Med 20(1): 51-56.
  • Stazi AV, Trinti B (2010) Selenium status and over-expression of interleukin-15 in celiac disease and autoimmune thyroid diseases. Ann Ist Super Sanita. 46(4):389-99.
  • Sun X, Lu L, Yang R, Li Y, Shan L, Wang Y (2016) Increased Incidence of Thyroid Disease in Patients with Celiac Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 11(12):e0168708. doi: 10.1371/journal.pone.0168708.