x
x

Subakutni tireoiditis – zanemarena komplikacija SARS-CoV-2 infekcije

  12.10.2021.

Subakutni tireoiditis se pojavljuje kao rijetka komplikacija COVID-19. Bolest je karakterizirana kliničkim simptomima disfunkcije štitnjače, kao što su lupanje srca, vrućica, umor i bolovi u prednjem dijelu vrata. Dijagnoza osim standardne procjene hormona štitnjače, postavlja se na temelju kliničke slike, fizikalnog pregleda, kolor Dopplera, UTZ i eventualno scintigrafije štitnjače.

Subakutni tireoiditis – zanemarena komplikacija SARS-CoV-2 infekcije

Koronavirusna bolest 2019 (COVID-19) infektivna je bolest koju uzrokuje SARS-CoV-2 (engl. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Uglavnom se očituje blagim simptomima nalik na običnu prehladu, ali može izazvati niz teških komplikacija, od kojih pojedine mogu biti i smrtonosne. Jedna od rijetkih i potencijalno zanemarenih manifestacija bolesti COVID-19 je subakutni tireoiditis (SAT). Do sada je dokazano nekoliko virusnih uzročnika SAT-a, no kako najnovija istraživanja upućuju, SARS-CoV-2 bi također trebao biti uvršten na taj popis. Nadalje, izvještaji ukazuju da medijan između dijagnoze COVID-19 i početka simptoma SAT-a iznosi 29 dana. Klinički se mogu razlikovati tri stadija bolesti - stadij tireotoksikoze nakon čega slijede hipotireoza te eutireoza. Unatoč ograničenom broju objavljenih slučajeva SAT-a nakon SARS-CoV-2 infekcije, liječnici bi trebali razmotriti SAT kao diferencijalnu dijagnozu kod pacijenata oboljelih od COVID-19. Tijekom praćenja i kontrole oboljelih savjetuje se i rutinska procjena funkcije štitnjače u onih pacijenata kod kojih postoji klinička sumnja na SAT ili neki drugi poremećaj u radu štitnjače.

Thomas Ferenc, Anna Mrzljak, Irena Tabain, Tatjana Vilibić-Čavlek