x
x

Kvalitetna ishrana, zdrav životni stil i povezanost s multiplom sklerozom

  Marija Matašin, dr. med.

  23.09.2018.

Visoko kvalitetna ishrana s velikim unosom voća, povrća i cjelovitih žitarica i niski unos šećera i crvenog mesa povezana je s nižim razinama invalidnosti u osoba s multiplom sklerozom (MS), pokazuje nova studija objavljena u Neurology.

Kvalitetna ishrana, zdrav životni stil i povezanost s multiplom sklerozom
Visoko kvalitetna ishrana može smanjiti rizik od razvoja kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti, poput dijabetesa i povišenog kolesterola, za koji postoji povišeni komorbiditet s MS.

Prehrana i ostali, promijenjivi, životni čimbenici su obećavajući  i siguran put za ublažavanje simptoma povezanih s MS, tvrde znanstvenici s Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, Maryland. Zdrav način života povezan je i sa nižom prevalencijom teške depresije, boli, umora i kognitivnih problema.

Postoje ograničeni podaci o utjecaju prehrane na simptome MS, te se ova novoobjavljena studija bavim tom korelacijom. Međutim, budući da je ova studija presjek-studija, njezini rezultati nisu dovoljni za određivanje kliničkih preporuka za MS pacijente, ali su dobra polazna točka za daljnja istraživanja.

Studija je bila dio registra North American Research Committee on MS (NARCOMS) i provedena je u 2015. godini. 11.000 aktivnih sudionika ispunilo je upitnik o prehrani i procijeni MS simptoma i razine onesposobljenosti pomoću Patient-Determined Disease Steps scoring system, sustava procjenjivanja stanja pacijenata, razvijenih i potvrđenih od NARCOMS grupe.

Za svakog pojedinca napravljena je ocjena kvalitete prehrane temeljena na unosu voća, povrća, mahunarki, cjelovitih žitarica, šećera i crvenog/prerađenog mesa, gdje su viši rezultati bili povezani s zdravijom prehranom. Povezanost između visoko kvalitetne ishrane i simptoma MS te razine invalidnosti procijenjene su pomoću proporcionalnih modela nejednakosti i prilagodbe prema dobi, spolu, dohotku, indeksu tjelesne mase, statusu pušenja i trajanju bolesti.

Rezultati su pokazali da je 6989 pacijenata odgovorilo na upitnik i dalo podatke o prehrani. Pacijenti s visokim rezultatima imali su 20% nižu razinu "teže invalidnosti" od onih s nižim rezultatima: proporcionalni omjer vjerojatnosti (OR), 0.80 (95% interval pouzdanosti [CI], 0.69 - 0,93). Pacijenti s višim rezultatom imali su i niže rezultate depresije (OR, 0,82, 95% CI, 0,70 - 0,97). Rezultati ovog istraživanja sugeriraju da su pojedinci s kvalitetnom ishranom i zdravim načinom života imali manji rizik od razvoja teške depresije (OR, 0.53), boli (OR, 0.56), umora (OR, 0.69) i kognitivnih simptoma (OR, 0.66).

Ne može se sa sigurnošću utvrditi je li visoko kvalitetna ishrana izravno utjecala na simptome MS ili je visoko kvalitetna ishrana imala posredan pozitivni utjecaj, zbog utjecaja na oksidacijski stres i ostale procese koji su uključeni u razvoj bolesti. Također, visoko kvalitetna ishrana može smanjiti rizik od razvoja kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti, poput dijabetesa i povišenog kolesterola, za koji postoji povišeni komorbiditet s MS.

Studija pokazuje potrebu za novim, randomiziranim, kontroliranim ispitivanjima utjecaja prehrane na MS te kako bi se identificirali specifični prehrambeni čimbenici i mehanizmi djelovanja koji potiču zaštitne učinke.