x
x

Pristup u liječenju inficiranog nekrotizirajućeg pankreatitisa

  Marija Matašin, dr. med.

  09.09.2018.

U bolesnika s inficiranim nekrotizirajućim pankreatitisom, endoskopski tretman nije pokazao bolje rezultate od kirurškog tretmana u smanjenju glavnih komplikacija ili smrti, pokazala je multicentrična, randomizirana, prospektivna studija provedena u Nizozemskoj, objavljena u časopisu „The Lancet“. Stopa pojave fistula na gušterači i duljina boravka u bolnici bile su niže u skupini s endoskopskim tretmanom. Ishod ove studije vjerojatno će rezultirati odabirom endoskopskog pristupa kao preferirane terapije kod liječenja inficiranog nekrotizirajućeg pankreatitisa.

Pristup u liječenju inficiranog nekrotizirajućeg pankreatitisa
Inficirani nekrotizirajući pankreatitis je potencijalno smrtonosna bolest i indikacija je za invazivnu intervenciju. Endoskopski tretman je obećavajuća alternativa kriruškom pristupu liječenja inficiranog nekrotizirajućeg pankreatitisa.

U studiji su bili uključeni  pacijenti s inficiranim nekrotizirajućim pankreatitisom u 19 bolnica u Nizozemskoj. Pacijenti su nasumično podvrgnuti ili endoskopskom ili kirurškom tretmanu. Endoskopski tretman sastojao se od endoskopske ultrazvučne transluminalne drenaže, te prema potrebi i endoskopske nekrektomije. Kirurški pristup sastojao se od perkutane drenaže, nakon čega je po potrebi, učinjen i retoperitonealni debridement. Primarni ishod bilo je sastavljen od većih komplikacija ili smrti tijekom 6-mjesečnog praćenja.

Studija je prikazala 418 pacijenata s pankreasnom ili ekstrapankreasnom nekrozom, između rujna 2011. i siječnja 2015., od kojih je upisano 98 pacijenata. Oni su nasumično podvrgnuti endoskopskom tretmanu (n = 51) ili kirurškom tretmanu (n = 47). Primarni ishod pojavio se u 22 (43%) od 51 bolesnika u endoskopskoj skupini i 21 (45%) od 47 bolesnika u operacijskoj skupini (omjer rizika [RR] 0 97, 95% CI 0 · 62-1 · 51; p = 0 88).

Mortalitet se nije razlikovao među skupinama (devet [18%] bolesnika u endoskopskoj skupini u odnosu na šest [13%] bolesnika u operacijskoj skupini; RR 1 · 38, 95% CI 0 53-3 59, p = 0.50 ), niti bilo koja od glavnih komplikacija uključenih u primarni ishod.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32404-2/abstract  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32404-2

Marija Matašin,cand.med.