x
x

Agresivna ili umjerena hidratacija kod akutnog pankreatitisa

  27.09.2022.

Kliničko istraživanje WATERFALL ispitalo je sigurnost i učinkovitost agresivne u usporedbi s umjerenom nadoknadom tekućine u bolesnika s akutnim pankreatitisom.

Agresivna ili umjerena hidratacija kod akutnog pankreatitisa

Koliko često se kod bolesnika s akutnim pankreatitisom razvija srednje teška ili teška bolest?

Umjereno teški ili teški pankreatitis razvije se u približno 35% bolesnika, što dovodi do lošijeg ishoda. Već je ranije potvrđeno na životinjskim modelima da je regionalna hipoperfuzija gušterače prostorno povezana s nekrozom i može se korigirati nadoknadom tekućine. Početne opservacijske studije pokazale su da je hemokoncentracija, koja je surogat za sustavnu hipovolemiju, povezana s nekrozom gušterače. Unatoč tome, objavljeni su radovi da primjena veće količine tekućine tijekom prva 24 sata možda neće poboljšati ishode akutnog pankreatitisa.

Kakav je rezultat agresivne hidratacije u WATERFALL istraživanju?

Nije bilo značajne razlike između skupina u razvoju umjereno teškog ili teškog akutnog pankreatitisa (primarni ishod); zabilježen je kod 22,1% bolesnika u skupini s agresivnom nadoknadom tekućine i kod 17,3% u skupini s umjerenom hidratacijom (prilagođeni relativni rizik, 1,30; 95% interval pouzdanosti [CI], 0,78 do 2,18; P=0,32).

Podržava li WATERFALL istraživanje trenutne smjernice za liječenje akutnog pankreatitisa?

Agresivna hidratacija je bila povezana sa značajno većom incidencijom preopterećenja tekućinom u usporedbi s umjerenom nadoknadom tekućine (20,5% naspram 6,3%; prilagođeni relativni rizik, 2,85; 95% CI, 1,36 do 5,94). Zajedno s rezultatima primarne krajnje točke, ovi nalazi ne podržavaju trenutne smjernice za liječenje, koje preporučuju ranu agresivnu hidrataciju u liječenju akutnog pankreatitisa. Povećan rizik od preopterećenja tekućinom otkriven je u cjelokupnoj populaciji bolesnika te također u podskupinama bolesnika bez sindroma sistemskog upalnog odgovora (SIRS) na početku, bolesnika sa SIRS-om na samom početku (dakle, s većim rizikom od razvoja teškog pankreatitisa), i bolesnika s hipovolemijom. Iako većina epizoda preopterećenja tekućinom s agresivnom hidratacijom nije bila ozbiljna (ispitivanje je osmišljeno da omogući rano otkrivanje i liječenje), ova situacija nije praćena poboljšanjem ishoda. S obzirom na rezultate istraživanja koji su pokazali povećanu štetu bez poboljšanja u odnosu na primarni ishod, odbor za praćenje podataka i sigurnosti jednoglasno je preporučio da se ispitivanje prekine.

Koja su ograničenja WATERFALL istraživanja?

Ovo ispitivanje je prekinuto na prvoj međuanalizi tako da nije imalo dovoljnu snagu za definitivnu procjenu ishoda učinkovitosti provedenog liječenja. Ograničenost je i što se radilo o otvorenom ispitivanju što je moglo dovesti do pristranosti, Iz istraživanja su isključeni bolesnici s visokim rizikom od preopterećenja volumenom što je moglo dovesti do odabira bolesnika s lakšim oblikom akutnog pankreatitisa.