x
x

Radionice za unaprjeđenje komunikacijskih vještina

  04.11.2017.

Radionice za unaprjeđenje komunikacijskih vještina u organizaciji HLK-a i Bagatin akademije

Radionice za unaprjeđenje komunikacijskih vještina

Hrvatska liječnička komora, u suradnji s Bagatin akademijom, organizira seriju edukativnih radionica s ciljem unaprjeđenja komunikacijskih vještina svojih članova.

Riječ je o jednosatnim programima koji obrađuju teme koje pomažu postizanju kvalitetnog profesionalnog odnosa s pacijentima te suradnicima i nadređenim i podređenim kolegama.

Radionice će se održavati u Središnjem uredu Hrvatske liječničke komore, u Ulici Grge Tuškana 37, na 2. katu, prema sljedećem rasporedu:

9.11.2017: AUTORITET DOKTORA I KAKO BITI LIDER

Program Autoritet doktora i kako biti lider je namijenjen svima koji vode pojedince ili timove te onima koji žele o tome učiti.

Zanimljiva radionica trenera Frana Mikuličića počinje u 18:30h.

23.11.2017: JAVNI NASTUP ZA LIJEČNIKE: PREZENTIRANJE NA KONGRESIMA I KOMUNIKACIJA PRED TIMOM

Program Javni nastup za liječnike: Prezentiranje na kongresima i komunikacija pred timom namijenjen je svima koji žele naučiti kako kvalitetno prezentirati i otkloniti tremu prema javnom nastupu.

Vrlo korisna radionica Jelene Vukmirice Makovičić počinje u 18:30h.

7.12.2017: KOJU IGRU IGRAŠ - ULOGE U ZDRAVSTVENOM SEKTORU

Program Koju igru igraš – uloge u zdravstvenom sektoru otkriva koje nam uloge ljudi često igraju a stvaraju nam izazove u suradnji i komunikaciji. Ljudi često igraju neke uloge - opasni šef, žrtveno janje, šutljivac, a kako te uloge prepoznati kod pacijenata i kolega i kako s njima pravilno pristupati.

Interaktivna radionica trenera Mateja Sakomana počinje u 18:30h.

Za članove HLK-a radionice će biti besplatne, a zbog ograničenog broja sudionika programa, potrebno je prijaviti se čim prije.

PRIJAVA

Izvor: Hrvatska liječnička komora