x
x

Deklaracija o borbi protiv antimikrobne rezistencije

  Anita Galić Skoko, mag. pharm., univ. mag.

  26.01.2016.

Hrvatsko farmaceutsko društvo: "Globalna farmaceutska industrija poziva vlade diljem svijeta da zajednički rade na prevladavanju problema rezistencije na lijekove!"

Deklaracija o borbi protiv antimikrobne rezistencije

Deklaracija o borbi protiv antimikrobne rezistencije (1) – izrađena je i potpisana od strane 85 tvrtki i devet industrijskih udruženja iz 18 zemalja. Deklaracija predstavlja prekretnicu u globalnom odgovoru na ove izazove. Po prvi put su se tvrtke koje razvijaju komercijalne lijekove i dijagnostiku složile oko zajedničkog skupa načela za globalno djelovanje u cilju očuvanja učinkovitosti antibiotika i razvoja novih lijekova, dijagnostičkih postupaka i sredstava i cjepiva.

Industrija poziva vlade širom svijeta da djeluju, dalje od postojećih izjava o namjeri i poduzmu konkretne mjere, u suradnji s tvrtkama, daju potporu ulaganjima u razvoj antibiotika, dijagnostike, cjepiva i drugih proizvoda ključnih za prevenciju i liječenje infekcija otpornih na antibiotike.

Posebice, Deklaracija podupire nastavak napora u smjeru poboljšanja očuvanja antibiotika, uključujući poziv za unapređenje tzv.point-of-care (POC) testova (op. a. brzi testovi koji se izvode uz bolesniku postelju, temelje se na vizualizaciji reakcije vezanja antigena i protutijela; provode ih osoblje koje nije primarno laboratorijskog usmjerenja, ali mora biti posebno educirano) kako bi se unaprijedilo kako se propisivanje antibiotika. Deklaracija nadalje podupire promjene unutar zdravstvenog sustava koji izravno nagrađuju liječnike, farmaceute i veterinare za propisivanje antibiotika u većim količinama.

U Pregledu antimikrobne rezistencije (2) ističe se važan korak za industriju, tvrtke potpisnice pozivaju vlade da rade zajedno na razvoju novih i alternativnih tržišnih struktura koje će pružiti pouzdane i održive modele tržišta za antibiotike, i da osiguraju sredstva potrebna za njihovu provedbu.

Ovi su mehanizmi potrebni za pružanje odgovarajućih poticaja (zajedno s jamstvima za potporu očuvanju antibiotika) za tvrtke koje ulažu u istraživanje i razvoj (R&D) kako bi prevladali teške tehničke i znanstvene izazove otkrića i razvoja antibiotika. To uključuje mehanizme da, gdje je moguće, cijena antibiotika primjerenije odražava prednosti koje oni donose. Novi model plaćanja treba smanjiti vezu između profitabilnosti antibiotika i ukupnog volumena prodaje. Sastavni dio ovih modela je smanjena potreba za promotivnim aktivnostima tvrtki.

Osim što poziva na neprestani napredak vlada na ovim frontovima, u Deklaraciji se postavlja obveza svim potpisnicima za daljnjim djelovanjem u borbi protiv otpornosti bakterija na antibiotike, što Pregled antimikrobne rezistencije u potpunosti podržava.

Tri glavna područja djelovanja

  • Smanjenje razvoja rezistencije na lijek

obvezuju na poticanje bolje i odgovarajuće korištenje novih i postojećih antibiotika, uključujući i djelovanje koje podržava načela programa rukovođenja antimikrobnom terapijom postavljena od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u tzv. Globalnom Akcijskom planu o antimikrobnoj rezistenciji (AMR), kao i putem poboljšane edukacije kliničara. Ova podrška proteže na promicanje odgovorne primjene antibiotika u stočarstvu, kao dijelu One Health pristupa (op. a. Pristup koji prepoznaje da je zdravlje ljudi povezano sa zdravljem životinja i okolišem. Centar za kontrolu bolesti koristi ovaj pristup u radu sa liječnicima, veterinarima i ekolozima u praćenju i kontroli javnozdravstvenih opasnosti).

  • Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj koji zadovoljava globalne javnozdravstvene potrebe

Uvažavajući potrebu da se poveća istraživanje novih antibiotika, dijagnostike, cjepiva i drugih alternativnih tretmana, tvrtke se obvezuju na nastavak i proširenje suradnje udruženih inicijativa između industrije, akademske zajednice i javnih tijela za poboljšanje Razvoja i istraživanja u području te u pružanju većih mogućnosti da se prevlada znanstvene barijere u otkriću antibiotika.

  • Poboljšati svima pristup visokokvalitetnim antibioticima

Imajući na umu izazove koji predstoje da se globalno osiguraju postojeći antibiotici i cjepiva, te važnosti osiguranja da nove generacije proizvoda budu dostupne svima koji ih trebaju, potpisnici Deklaracije se obvezuju pomoći inicijativama koje su usmjerene na osiguranje pristupa antibioticima u cijelom svijetu, bez obzira na razinu dohotka.

Okupljanjem tako širokog raspona tvrtki na ovaj, dosad neviđeni, način, Deklaracija pruža vrijedne smjernice za vođenje daljnjih zajedničkih napora između industrije, vlade i nevladinih organizacija u globalnoj borbi protiv rezistencije na antibiotike. Pregled antimikrobne rezistencije će nastaviti raditi na razvoju napretka niza ključnih međunarodnih prekretnica u 2016. godini. Uključit će vjerojatno raspravu o antimikrobnoj rezistenciji u Glavnoj skupštini UN-a te na jesen u Kini na programu sastanka zemalja G20, te na potpori napredovanja prema Globalnom akcijskom planu o antimikrobnoj rezistenciji WHO-a.

Deklaracija će se revidirati svake dvije godine, kako bi uzeo u obzir promjene u svijetu u području antimikrobne rezistencije te sve promjene u izazovima i prioritetima. Deklaraciji u svakom trenutku mogu pristupiti i potpisati ga nove tvrtke i tijela, a lista potpisnika će se revidirana objavljivati na stranici Pregleda o antimikrobnoj rezistenciji, www.amr-review.org/industry-declaration

Izjave pojedinih čelnika

Margaret Chan, Generalna direktorica Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO)

"Rezistencija je iznad kapaciteta bilo koje organizacije ili države da sama njome upravlja ili ju nastoji ublažiti. WHO i njezine države članice pozvale su na razvoj novih antimikrobnih lijekova i njihov dostupnost svima, u skladu s Globalnim akcijskim planom o antimikrobnoj rezistenciji. Ova Deklaracija potvrđuje da se izazovi antimikrobne rezistencije mogu riješiti samo kroz suradnju i globalno kolektivno djelovanje. "

Prof. Murat Akova, Predsjednik Europskog društva za kliničku mikrobiologiju i infektivne bolesti

"Europsko društvo za kliničku mikrobiologiju i infektivne bolesti je nezavisno, neprofitno udruženje s glavnim fokusom usmjerenim na antimikrobnu rezistenciju, pozdravlja ovu široku inicijativu industrije da prihvate sve teške izazove potrebne za uspješnu borbu protiv antimikrobne rezistencije. Pošten, transparentan dogovor između industrije, vlada i struke će svi podržati."

 

 (1) Antimikrobna rezistencija je prirodni proces kojim bakterije u drugi mikrobi razvijaju rezistenciju na lijekove koji se koriste za njihovo liječenje. Uključuju antibiotike, antivirusne, antiparazitske i antifungalne lijekove.

Neovisni Pregled o antimikrobnoj rezistenciji, kojim presjeda ekonomist Lord Jim  O'Neill, procijenilo je da 2014. godine bez globalnog učinkovitog djelovanja, porast antimikrobne rezistencije će uzrokovati 10 milijuna života godišnje, te 100 kumulativni troška od 100 trilijuna (1014) USD.

 

(2) Pregled antimikrobne rezistencije, tijelo je osnovano 2014. godine u Velikoj Britaniji, a premijer David Cameron ovlastio ga je da se očituje o rastućem globalnom problemu infekcija rezistentnih na lijekove. U međuvremenu su se bavili i detaljno istraživali izazove povezane s rezistencijom na lijekove, intenzivno radili zajedno s tvrtkama, ne-vladinim udrugama i vladama diljem svijeta, da identificiraju potrebne intervencije koje se moraju poduzeti da se ovi izazovi nadiđu i da ožive otkriće i razvoj antibiotika. Do sada je objavljen niz privremenih izvještaja koji opisuju pojedine aspekte problema, a svoj konačni izvještaj dat će do ljeta 2016. godine.

Predsjeda Lord Jim O'Neill, a podupire ga Wellcome Trust i vlada Velike Britanije, ali djeluje neovisno o njima.