x
x

Kreativna psihofarmakoterapija u starijoj dobi

  16.03.2017.

Na 201. gerontološkoj tribini održanoj 21. veljače 2017., predavanje na temu „Kreativna psihofarmakoterapija u starijoj dobi“, održao je prof. dr. sc. Miro Jakovljević, dr.med., pročelnik Zavoda za integrativnu psihijatriju, KBC Zagreb. Za ovu temu iskazan je veliki interes stručnjaka u zaštiti zdravlja starijih osoba, a osobito liječnika opće/obiteljske medicine (približno 200 timova).

Kreativna psihofarmakoterapija u starijoj dobi

Duševno zdravlje prema SZO definira se kao stanje dobrobiti i blagostanja kada osoba realizira svoje potencijale, uspijeva se nositi s normalnim životnim stresovima, može produktivno i uspješno raditi te pridonositi dobrobiti svoje zajednice. Osobito je naglašeno duševno zdravlje starijih kao vulnerabilne skupine. Specifičnosti starije životne dobi su promjene u tjelesnim, psihičkim, socijalnim i duhovnim procesima.

Racionalna psihofarmakoterapija temelji se na poznavanju prave prirode duševnih poremećaja, na ispravnoj slici o psihofarmacima, poznavanju načela racionalne / kreativne psihofarmakoterapije te poznavanju bolesnika i kreiranju terapijskog odnosa (personalizirana psihofarmakoterapija).

 Za optimalni rezutat i personalni oporavak potrebno je primjenjivati kombinirane metode liječenja. S više kreativnosti i novim psihofarmakoterapijskim strategijama može se značajno poboljšati učinkovitost postojećih psihofarmaka i njihovih racionalnih kombinacija.

Po održanoj 201. gerontološkoj tribini, Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora održalo je redovitu godišnju Skupštinu gdje su članovi čuli izvješća o događajima aktualnima u prethodnoj godini.

www.stampar.hr