x
x

Tko ima najzdravije arterije na svijetu?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  01.04.2017.

Istraživači su otkrili narod s najnižom zabilježenom prevalencijom bolesti koronarnih arterija u svijetu – Tsimane, urođenici na području bolivijske Amazone koji žive predindustrijskim načinom života.

Tko ima najzdravije arterije na svijetu?

U ovu kohortnu presječnu studiju uključeno je oko 700 pripadnika naroda Tsimane starijih od 40 godina. Skeniran im je kalcij u koronarnim arterijama CT-om (coronary artery calcium, CAC). Njihovi nalazi uspoređeni su s nalazima drugih zemalja s visokim prihodima, poput SAD-a.

Ukupno 85% pripadnika ovog naroda nije imalo CAC, 13% je imalo CAC između 1-100, a samo 3% iznad 100. Za usporedbu, samo 14% Amerikanaca nema CAC, a preko 50% ima CAC veći od 100. Tsimane su imali niske razine LDL kolesterola, a hipertenzija, dijabetes, pretilost i pušenje cigareta bili su rijetki. Također, fizički su aktivni 4-7 sat dnevno.

Radi se o populaciji kod koje su još uvijek česte infektivne bolesti, no rizični faktori za kardiovaskularne bolesti vrlo su niski. Autori zaključuju da se koronarna ateroskleroza može izbjeći životnim stilom bez pušenja, s niskim razinama LDL-a, niskim krvnim tlakom i razinom šećera u krvi te dovoljno fizičke aktivnosti.