x
x

Slovenska inačica modela PACIC u pacijenata s koronarnom bolesti srca

  17.07.2015.

Vrednovanje slovenske inačice moidela Patient Assesment of Chronic Illness Care (PACIC) u pacijenata s koronarnom bolesti srca objavljeno je u časopisu Collegium Antropologicum.

Slovenska inačica modela PACIC u pacijenata s koronarnom bolesti srca

Model kronične njege (CCM) je konceptualni okvir koji podržava na dokazima temeljenu proaktivnu i planiranu brigu o kroničnim bolestima. Cilj istraživanja je bio vrednovati slovenski prijevod Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) – osobno prijavljujući instrument konstruiran za mjerenje koliko bolesnici s kroničnim bolestima dobivaju brigu sukladnu s CCM – na uzorku oboljelih od koronarne bolesti srca.

Sekundarna analiza evaluacije pacijenata skrbi opće prakse (EPA kardio studija) je učinjena u bolesnika s koronarnom bolesti srca u Sloveniji. Pacijenti su ispunili pismeni upitnik, koji je uključivao instrument za procjenu skrbi kronične bolesti (PACIC), upitnik EUROPEP i demografske podatke. Unutarnja konzistencija izražena je s Cronbach alfa. Pouzdanost je izražena kao koeficijent unutar klase korelacije (ICC). Korelacija izme|u PACIC i EUROPEP smatra se kao mjera valjanosti konstruiranog instrumenta.

Faktorska analiza je učinjena kako bi se identificirali broj i vrsta domena u instrumentu. Analizirani su upitnici od 843 pacijenata. Srednja dob je 68,2 godine (SD 11,1 godina), 34,6% ispitanika bile su žene. 32,7% od PACIC upitnika nisu u potpunosti ispunjeni. Unutarnja konzistentnost cjelokupnog upitnika je ispitana, Cronbach alfa je bio 0,953 i pouzdanost je bila 0,937. Potvrđena je valjanost konstruiranog kao važan i u značajnoj korelaciji izme|u PACIC i upitnika EUROPEP (Spearmanov koeficijent korelacije =0,60, p<0,001). Faktorska analiza Principal Component identificirala je dva glavna faktora koje smo označili prema PACIC domeni kao »Aktivacija pacijenta, podrška u odlučivanju i rješavanju problema« i »postavkama cilja i koordinacije«. Prevedena i ovjerena slovenska verzija upitnika PACIC je sada dostupna.

Preporučuju se daljnja istraživanja njegove valjanosti u drugim skupinama kroničnih bolesnika i korištenje instrumenta za praćenje promjena u kroničnoj skrbi tijekom vremena.

Ksenija Tušek-Bunc, Marija Petek-Šter, Branko Šter, Davorina Petek, Janko Kersnik

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelPLIVIT D 2000Maxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: