x
x

Demencija se češće dijagnosticira i kvalitetnije liječi

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  22.03.2017.

U studiji objavljenoj u časopisu The Lancet promatrane su promjene u broju ljudi kojima je dijagnosticirana demencija i farmakoterapiji koja im je propisana u periodu od 2005. do 2015. godine.

Demencija se češće dijagnosticira i kvalitetnije liječi
Rezultati studije pokazuju pozitivne promjene u dijagnozi i terapiji demencije. Dok su se stope upotrebe lijekova za liječenje demencije povećale, smanjila se upotreba potencijalno opasnih antipsihotika.

Procjenjuje se da je 850.000 ljudi 2014. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) imalo demenciju, a smatra se da će ta brojka rasti. Demencija uzrokuje kontinuirano i ireverzibilno propadanje intelektualnog, socijalnog  fizičkog funkcioniranja što predstavlja teret, kako za obitelj oboljelog, tako i za zdravstveni i socijalni sustav.

Koristeći medicinske podatke pacijenata, istraživači su pratili prevalenciju dijagnoza demencije u UK-u i propisanu terapiju (sam lijek za liječenje demencije ili u kombinaciji s antipsihoticima, antidepresivima, anksioliticima ili hipnoticima). Pritom su pratili kako su se ti podaci mijenjali prije i nakon provođenja Nacionalne strategije za demenciju.

Od obrađenih podataka, ukupno je 1,4% pacijenata imalo dijagnosticiranu demenciju u vrijeme trajanja studije, od toga 66% muškaraca. Broj ljudi kojima je dijagnosticirana demencija porastao je s 0,42% 2005. godine na 0,82% 2015. godine. Broj pacijenata koji su uzimali farmakoterapiju porastao je s 15% na 36,3%, a smanjila se učestalost propisivanja antipsihotika za ovu indikaciju, od 22,1% 2005. na 11,4% 2015. godine. Nakon provođenja Nacionalne strategije za demenciju, stope dijagnoze demencije su se povećale.

Rezultati studije pokazuju pozitivne promjene u dijagnozi i terapiji demencije. Dok su se stope upotrebe lijekova za liječenje demencije povećale, smanjila se upotreba potencijalno opasnih antipsihotika. Provođenje Nacionalne strategije u ovom je slučaju donijelo dobre rezultate.