x
x

Neuroprotektivni učinak tjelovježbe nije dokazan u prevenciji demencije

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  01.07.2017.

Studija objavljena u The BMJ bavila se time utječe li tjelovježba u srednjim godinama na pojavu demencije i smanjuje li se količina fizičke aktivnosti u pretkliničkoj fazi demencije.

Neuroprotektivni učinak tjelovježbe nije dokazan u prevenciji demencije

Tijekom 28 godina (1985.-2013.) praćeno je 10.308 sudionika u dobi od 35-55 godina na početku studije. Njihove navike tjelovježbe ispitivane su putem upitnika, a ispitivana je i kognitivna funkcija četiri puta u razdoblju od 1997.-2013.

Nije pronađena po demencije u usporedbi sa sudionicima koji nisu razvili demenciju. Ipak, primijećeno je smanjenje fizičke aktivnosti 9 godina prije dijagnoze demencije i ta razlika je vezanost između razine fizičke aktivnosti i pogoršanja kognitivne funkcije u sljedećih 15 godina, niti je pronađena povezanost s dijagnozom demencije u sljedećih 27 godina. Nije bilo razlike u količine fizičke aktivnosti 28 i 10 godina prije dijagnozepostala značajna pri dijagnozi.

U ovoj studiji nije dokazan neuroprotektivni učinak tjelovježbe. U godinama koje su prethodile dijagnozi demencije uočeno je smanjenje fizičke aktivnosti što može biti dio pretkliničkih simptoma demencije.