x
x

Učestalo uživanje marihuane smanjuje mineralnu gustoću kostiju

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  03.11.2016.

Učestalo uživanje marihuane povezano je sa smanjenom mineralnom gustoćom kosti, nižim indeksom tjelesne mase (ITM), ubrzanom koštanom pregradnjom i povećanim rizikom od prijeloma, objavljeno je u časopisu The American Journal of Medicine.

Učestalo uživanje marihuane smanjuje mineralnu gustoću kostiju

U Ujedinjenom Kraljevstvu provedeno je prvo istraživanje o učincima marihuane na kosti čovjeka. Ispitanici su podjeljeni u dvije skupine obzirom na ukupan broj epizoda pušenja marihuane tijekom života. Za mjerenje mineralne gustoće kosti korištena je denzitometrija (DXA - dvoenergetska apsorpciometrija X zraka), zlatni standard u dijagnostici osteoporoze. Prema rezultatima, ispitanici koji su učestalo konzumirali marihuanu (≥5000 epizoda) imali su nižu mineralnu gustoću kosti kuka (srednji Z-score -0.20 prema +0.20 (P < .0005)), nižu mineralnu gustoću kosti kralježnice (-0.5 prema 0.0 (P < .0005)) i niži ITM (26,5 kg/m2 prema 29,0 kg/m2) u usporedbi s ispitanicima iz kontrolne skupine koji su konzumirali samo cigarete. Osim toga, rizik od fraktura bio je više nego dvostruko veći u ispitanika koji su često konzumirali marihuanu. Vrijednosti ukupnog 25-hidroksivitamina D (kalcidiol) u serumu bile su niže.

Analiza je pokazala da učestalo uživanje marihuane može imati negativan utjecaj na zdravlje kostiju na direktan i indirektan način - putem utjecaja na ITM. Naime, za nižu gustoću kosti kralježnice u skupini ispitanika koji su često konzumirali marihuanu odgovoran je niži ITM u usporedbi s kontrolnom skupinom. Direktan negativni učinak marihuana je imala na gustoću vrata bedrene kosti i kosti kuka.

Autori napominju da prema podatcima iz ovog istraživanja, uživatelji marihuane imaju prilično smanjenu gustoću kosti u usporedbi s onima koji kozumiraju samo cigarete, te zbog toga imaju povećan rizik od fraktura i razvoja osteoporoze kasnije u životu.

Zaključuju da je još uvijek puno toga nepoznato o učincima marihuane na psihičko i fizičko zdravlje, te smatraju da će ovi rezultati povećati interes za buduća istraživanja.