x
x

Probir na slabovidnost kod predškolske djece u Zagrebu

  08.09.2016.

Studija Probir na slabovidnost kod predškolske djece u Zagrebu: testiranje oštrine vida na blizinu i daljinu povećava dijagnostičku točnost probira na slabovidnost

Probir na slabovidnost kod predškolske djece u Zagrebu

Cilj Predstaviti i ocijeniti novi protokol probira na slabovidnost kod predškolske djece.

Postupci U sklopu studije Probir na slabovidnost kod predškolske djece u Zagrebu (ZAPS), između rujna 2011. i lipnja 2014. proveli smo probir na slabovidnost testiranjem oštrine vida na blizinu i daljinu među 15648 djece u dobi od 48-54 mjeseca koja pohađaju dječje vrtiće u Gradu Zagrebu koristeći linijski Lea Symbols test. Ako je oštrina vida bilo kojeg oka bila >0,1 logMAR, dijete je ponovno testirano. Ako nije prošlo ponovno testiranje, dijete je upućeno na Kliniku za očne bolesti na sveobuhvatan pregled očiju.

Rezultati 78,04% djece zadovoljilo je probirni test. Procijenjena prevalencija slabovidnosti bila je 8,08%. Protokol studije imao je mogućnost testiranja 99,19%, osjetljivost 100,00% te specifičnost 96,68%.

Zaključak Studija ZAPS koristila je najdiskriminativniji test oštrine vida s linijskim optotipovima jer oni ne daju prenisku procjenu prevalencije slabovidnosti. Procijenjena prevalencija slabovidnosti bila je znatno viša nego u drugim istraživanjima. Koliko je nama poznato, ZAPS studija postigla je najvišu osjetljivost i specifičnost u ocjeni dijagnostičke točnosti probirnih testova oštrine vida. Uz razinu prolaznosti od ≤0,1 logMAR za četverogodišnju djecu, koristeći linijske Lea simbole nismo previdjeli nijedan slučaj slabovidnosti, što ukazuje na to da probir na slabovidnost treba uključivati kako testiranje na blizinu tako i testiranje na daljinu.  

Mladen Bušić, Mirjana Bjeloš, Mladen Petrovečki, Biljana Kuzmanović Elabjer, Damir Bosnar, Senad Ramić, Daliborka Miletić, Lidija Andrijašević, Edita Kondža Krstonijević, Vid Jakovljević, Ana Bišćan Tvrdi, Jurica Predović, Antonio Kokot, Filip Bišćan, Mirna Kovačević Ljubić, Ranka Motušić Aras

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTGastalIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: