x
x

Izmišljeni prijatelji i problemi u ponašanju djece predškolske dobi

  02.02.2018.

Odnos izmišljenih prijatelja, socijalne kompetencije i problema u ponašanju djece predškolske dobi objavljeni su u časopisu Socijalna psihijatrija.

Izmišljeni prijatelji i problemi u ponašanju djece predškolske dobi

Pitanje emocionalnih, socijalnih i kognitivnih razvojnih ishoda kod djece koja se uključuju u igru s izmišljenim prijateljima još je uvijek otvoreno. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi učestalost i dob javljanja izmišljenih prijatelja te ispitati odnos između pojave izmišljenih prijatelja i socijalne kompetencije, internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju na uzorku djece predškolske dobi.

U istraživanju je sudjelovalo 224 roditelja djece u dobi od 2 do 7 godina. Roditelji su, osim davanja podataka o izmišljenim prijateljima djece, procjenjivali socijalnu kompetentnost djeteta te internalizirane i eksternalizirane probleme u ponašanju. Rezultati pokazuju kako je 40,2% djece u uzorku imalo izmišljenog prijatelja pri čemu je najčešća dob javljanja bila treća godina života. Izmišljeni prijatelji su se češće javljali kod djevojčica, a većina je djece osmišljavala samo jednog prijatelja koji je bio prisutan nekoliko mjeseci. Za 31 % djece izmišljeni je prijatelj bio dobi podjednake njihovoj, dok je za 92 % dječaka te 49 % djevojčica izmišljeni prijatelj bio i istog spola. Djeca s izmišljenim prijateljima i bez njih imala su podjednaku razinu socijalne kompetencije, no ne i eksternaliziranih problema, koji su bili manje zastupljeni u djece s izmišljenim prijateljima. Negativni učinci izmišljenih prijatelja vidljivi su u djevojčica pa djevojčice s izmišljenim prijateljima imaju značajno više
internaliziranih problema od ostatka uzorka.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluGastalZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: