x
x

Informiranost pacijenata o gastroskopiji kao dijagnostičkom zahvatu

  24.03.2016.

U svrhu stjecanja uvida u način ostvarivanja prava pacijenata na informiranost o dijagnostičkim zahvatima, provedeno je anketiranje 100 ispitanika. 97% zna da je gastroskopija pregled jednjaka, želuca i dvanaesnika, a 66% je informirano o načinu, tijeku izvođenja i mogućim komplikacijama dijagnostičke pretrage.

Informiranost pacijenata o gastroskopiji kao dijagnostičkom zahvatu

Upućenost u pripremu prije dijagnostičke pretrage navodi 97% ispitanika. Najviše informacija ispitanici su dobili u Jedinici za endoskopiju, njih 39%. Najviše informacija ispitanici su dobili od medicinskih sestara (43% ispitanika), te liječnika (40% ispitanika). Medijan ocijene zadovoljstva količinom i kvalitetom pruženih informacija na Likertovoj skali od 1 do 10 kod ispitanika je izvrsnih 8.

Margareta Uremović, Ina Stašević, Tatjana Badrov, Zrinka Puharić, Mirna Žulec