x
x

H. pylori eradikacija smanjuje rizik za razvoj raka želuca

  David Čičić, dr. med.

  01.08.2015.

Eradikacija bakterije Helicobacter pylori kratkotrajnom antibiotskom terapijom može smanjiti rizik za razvoj raka želuca u zdravih osoba, zaključak je sistematskog pregleda objavljenog u bazi podataka The Cochrane Database of Systematic Reviews.

H. pylori eradikacija smanjuje rizik za razvoj raka želuca

Za potrebe istraživanja autori su u razmatranje uzeli randomizirana kontrolirana klinička istraživanja koja su usporedila Helicobacter pylori eradikaciju u trajanju od barem tjedan dana s placebom ili odsutnošću bilo kakvog liječenja u prevenciji razvoja raka želuca. Istraživanja su obuhvatila ukupno 6497 zdravih, asimptomatskih odraslih osoba, kod kojih je dokazana prisutnost bakterije. Pet od ukupno šest analiziranih istraživanja je provedeno na azijskoj populaciji.

U grupi liječenoj antibioticima incidencija raka želuca je iznosila 51 od 3294 osobe, u usporedbi sa 76 od 3203 osobe u grupi koja je primala placebo ili nije primala nikakav modalitet liječenja. Eradikacija je bila povezana s 34% manjim rizikom za razvoj raka želuca u odnosu na placebo ili odsutnost terapije.

Učinak H. pylori eradikacije na smrtnost od raka želuca se pokazao nesigurnim zbog širokog intervala pouzdanosti (3 istraživanja; 4475 sudionika; omjer rizika, RR 0.67; interval pouzdanosti, CI 0.40-1.11), a nije nađeno dokaza da utječe na smrtnost od svih uzroka. Nuspojave nisu adekvatno bilježene i praćene.

Autori napominju da je velika većina ispitanika azijskog podrijetla te da se zbog toga rezultati istraživanja ne mogu poopćiti i na druge populacije. Zaključuju da rezultati naglašavaju potrebu za novim istraživanjima, i u drugim populacijama, prilikom čega je bitno bilježiti i korisne i štetne učinke ovog pristupa.