x
x

Preventivna disekcija vrata kod bolesnika s ranim karcinomom usne šupljine

  David Čičić, dr. med.

  02.06.2015.

Rezultati istraživanja prezentirani na 51. godišnjem skupu američkog društva za kliničku onkologiju (51st Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology ASCO) pokazali su da elektivna disekcija vrata treba biti standardni oblik liječenja bolesnika s ranim karcinomom usne šupljine.

Preventivna disekcija vrata kod bolesnika s ranim karcinomom usne šupljine
Elektivna disekcija vrata treba biti standardni oblik liječenja bolesnika s ranim karcinomom usne šupljine.

Treća faza randomiziranog istraživanja optimalnog vremena za provođenje disekcije limfnih čvorova vrata kod bolesnika s ranim karcinomom usne šupljine pokazuje da preventivni pristup, odnosno elektivna, preventivna ili  rana disekcija, poboljšava preživljenje i smanjuje učestalost recidiva u usporedbi s disekcijom pri recidivu karcinoma u limfnim čvorovima vrata (terapijska disekcija vrata). Rezultati istraživanja su prezentirani na 51. godišnjem skupu američkog društva za kliničku onkologiju (51st Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology ASCO).

Rezultati istraživanja su pokazali da je elektivna disekcija vrata povezana s apsolutnim porastom trogodišnjeg preživljenja od 12,5% (80% kod elektivne i 67,5% kod terapijske disekcije),  što se pokazalo statistički značajno. Elektivna  disekcija je također rezultirala smanjenju rizika od recidiva bolesti za 56%, odnodno apsolutnom porastu trogodišnjeg preživljenja bez pojave bolesti od 23,6% (69,5% kod elektivne i 45,9% kod terapijske disekcije).

Prema autorima, jedini nedostatak disekcije vrata je mogućnost određenog stupnja oštećenja funkcije ramena, što se javlja u 5-40% bolesnika. Buduće istraživanje treba usmjeriti prema tehnikama koje bi minimalizirale ovu komplikaciju.

Kako do sada nije bilo čvrstih kliničkih preporuka koje su zagovarale ranu disekciju vrata, postojala je velika varijabilnost u kliničkoj praksi. Ovo istraživanje pokazuje da elektivna disekcija vrata treba biti standardni oblik liječenja bolesnika s ranim karcinomom usne šupljine.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPlivit C 1000 PlusMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: