x
x

Abecedni popis lijekova

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sve
Naziv lijekaGeneričko ime
Tacforius takrolimus
Tadalafil Pliva tadalafil
Temazol temozolomid
Tenofovirdizoproksil Pliva tenofovirdizoproksil
Teriparatid PLIVA teriparatid
Tevagrastim filgrastim
Tinidil izosorbid-dinitrat
Tonocardin doksazosin
Tovedeso desfesoterodin
Trabektedin Teva trabektedin
Trisenox arsenik trioksid
Trixin mofetilmikofenolat
OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyGastalZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: