x
x

Zašto djeca gladuju?

  22.02.2015.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Public Health Nutrition, pokazalo je da je izloženost majki traumama tijekom odrastanja, povezana s prehrambenom nesigurnosti domaćinstava za koje skrbe. Prehrambena nesigurnost, u ovom kontekstu, mogla bi se definirati kao nemogućnost opskrbe dovoljnom količinom hranjivih namirnica razumnog cjenovnog ranga, a posljedica su gladna djeca.

Zašto djeca gladuju?
Ispitanice koje su tijekom odrastanja doživjele fizičko i emocionalno zlostavljanje ili su se susretale s ovisnosti o opojnim sredstvima u svojoj obitelji, navele su kako su im ta negativna iskustva utjecala na emocionalno zdravlje i uspjeh tijekom školovanja, a kasnije i na sposobnost zadržavanja radnog mjesta. Posljedično, navedeno je pokazalo učinak na nemogućnost zaštite vlastite djece od prehrambene nesigurnosti.

U istraživanju su korištene kvalitativne i kvantitativne metode prikupljanja i obrade podataka o nedaćama 31 majke iz Philadelphije koje skrbe za djecu mlađu od četiri godine i nisu im u mogućnosti pružiti siguran izvore hrane.

Rezultati su pokazali da je 68 % ispitanica tijekom djetinjstva iskusilo četiri ili više stresnih događaja, a ozbiljnost proživljenih nedaća bila je čvrsto povezana s ozbiljnosti trenutne prehrambene nesigurnosti u kućanstvu.

Ispitanice koje su tijekom odrastanja doživjele fizičko i emocionalno zlostavljanje ili su se susretale s ovisnosti o opojnim sredstvima u svojoj obitelji, navele su kako su im ta negativna iskustva utjecala na emocionalno zdravlje i uspjeh tijekom školovanja, a kasnije i na sposobnost zadržavanja radnog mjesta. Posljedično, navedeno je pokazalo učinak na nemogućnost zaštite vlastite djece od prehrambene nesigurnosti.

Stoga su autori zaključili kako bi programi borbe protiv prehrambene nesigurnosti, uz materijalnu potporu, potrebitim obiteljima trebali pružiti i emocionalnu te psihološku podršku.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusMaxirinoBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: