x
x

Bio-biljeg za karcinom mjehura

  29.01.2015.

Prognostička vrijednost serumske nikotinamid fosforiboziltransferaze kod pacijenata s karcinomom mokraćnog mjehura neovisni je prognostički biljeg za ne-mišićno invazivni tip te bolesti, objavljeno je u CMJ-u.

Bio-biljeg za karcinom mjehura

Cilj Odrediti serumsku razinu nikotinamid fosforiboziltransferaze (Nampt) i njenu prognostičku vrijednost kod karcinoma mokraćnog mjehura.

Postupci Istraživanje je uključilo 131 pacijenta s karcinomom mokraćnog mjehura prijelaznih stanica i 109 zdravih kontrolnih ispitanika iz Bolnice Sveučilišta u Sečuanu, zapadna Kina, koji su liječeni između 2007. i 2013. Serumska koncentracija Nampt-a mjerena je komercijalnim ELISA priborom za Nampt kod ljudi.

Rezultati Serumska razina Nampt proteina kod pacijenata s karcinomom mjehura (središnja vrijednost ± standardna devijacija, 16,02 ± 7,95 ng/mL) bila je značajno viša nego u kontrolnoj skupini (6,46 ± 2,08 ng/mL) (P < 0,001). Serumska razina Nampt-a bila je neovisni prognostički biljeg ne-mišićno invazivnog karcinoma, pri čemu je viša razina (>14,74 ng/mL) ukazivala na kraću stopu preživljenja bez recidiva (omjer ugroženosti = 2,85, 95% raspon pouzdanosti, 1,01-8,06; P = 0,048).

Zaključak Naši rezultati ukazuju da serumska razina Nampt-a može služiti kao bio-biljeg za karcinom mjehura i neovisni prognostički biljeg za ne-mišićno invazivni tip te bolesti.  

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxirinoPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: