x
x

Prikaz dijagnostičkih kategorija u citologiji urina

  05.07.2018.

Pariška klasifikacija The Paris System (TPS) for Reporting Urine Cytology – prikaz dijagnostičkih kategorija u citologiji urina

Prikaz dijagnostičkih kategorija u citologiji urina

U ovom radu prikazujemo Parišku klasifikaciju dijagnostičkih kategorija u citologiji urina. Svjetska je radna skupina za citologiju urina osnovana 2013. godine radi uvođenja izjednačeneterminologije i načina izvještavanja o nalazu u urološkoj citologiji.

Smjernice za citologiju urina pod nazivom The Paris System (TPS) for Reporting Urine Cytology objavljene su 2015. godine, a uključuju specifične dijagnostičke kategorije te pouzdane citomorfološke kriterije za dijagnostiku lezija prijelaznog epitela.

Dijagnostičke kategorije Pariške klasifikacije jesu:

  • negativno na karcinom visokog stupnja (engl. Negative for High-Grade Urothelial Carcinoma – NHGUC),
  • atipične stanice prijelaznog epitela (engl. Atypical Urothelial Cells – AUC),
  • suspektno na karcinom prijelaznog epitela visokog stupnja (suspektno) (engl. Suspicious for High-Grade Urothelial Carcinoma – SHGUC),
  • karcinom prijelaznog epitela visokog stupnja (engl. High-Grade Urothelial Carcinoma – HGUC),
  • neoplazma prijelaznog epitela niskog stupnja (engl. Low-Grade Urothelial Neoplasm – LGUN) i
  • drugi maligni primarni i metastatski tumori te različite lezije.

Nives Ljubić, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Biljana Jelić Puškarić, Valerija Miličić, Christophe Stemberger, Ankica Vasilj, Karmen Trutin Ostović