x
x

Urološka disfunkcija u osoba s ozljedom kralježnične moždine

  31.07.2014.

Ozljeda kralježnične moždine (OKM) rezultira paralizom, ali i smetnjama mokrenja, zbog čega se tijekom rehabilitacije i života posebna skrb vodi o očuvanju donjeg urotrakta kako bi se spriječila patološka stanja gornjeg urotrakta s nizom komplikacija.

Urološka disfunkcija u osoba s ozljedom kralježnične moždine

Ta skrb uključuje pravodobnu i standardiziranu neurološku i urološku obradu te tehnike eliminacije od kojih se najviše rabi intermitentna kateterizacija.

Urološka obrada uključuje uzorkovanje krvi i urina, urinokulturu, ultrazvučno i rendgensko snimanje urotrakta te cistometriju kao pretragu dinamičkih svojstava neurogenoga mokraćnog mjehura.

Dokazano je da i kod bolesnika s nepotpunim OKM-om nastaje neurogeni mjehur sličnih karakteristika kao kod bolesnika s potpunom ozljedom, tj. smanjene su vrijednosti cistometrijskog kapaciteta i povišene vrijednosti intravezikalnog tlaka, ugrožavajući gornji urotrakt. Također, pokazano je da nema razlike u tim vrijednostima između pojedinih razina neurološke ozljede: cervikalne, torakalne, torakolumbalne i lumbalne, pa su takvi rizici podjednaki u svakoj od tih skupina bolesnika.

Zaključno, potrebno je kod svih bolesnika s OKM-om provoditi dijagnostiku urotrakta za dobrobit kvalitete i duljine života bolesnika.

Saša Moslavac, Ivan Džidić, Aleksandra Moslavac, Pavao Vlahek, Zoran Filipan