x
x

Dan prava osoba s duševnim smetnjama u RH, 6. lipnja, 2014.

  04.06.2014.

Proglašenjem Dana posvećenog pravima osoba s duševnim smetnjama Republika Hrvatska, sa svojom dugogodišnjom tradicijom u zaštiti prava oboljelih osoba, svrstava se u zemlje koje prednjače u zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama.

Dan prava osoba s duševnim smetnjama u RH, 6. lipnja, 2014.

Poremećaji uzrokovani alkoholom, shizofrenija, depresivni poremećaji, reakcije na teški stres i ostali duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću vodeće su dijagnostičke kategorije u bolničkom pobolu zbog mentalnih poremećaja. Te dijagnostičke kategorije predstavljaju oko dvije trećine svih hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja.

Stigmatizacija osoba koje boluju od psihičke bolesti definira se kao negativno obilježavanje, marginaliziranje i izbjegavanje osoba upravo zato što imaju psihičku bolest.

Stručni skup: Novi zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Dana 6. lipnja 2014. u 10,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče održati će s stručni skup pod nazivom „NOVI ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA“ u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva. Suorganizatori skupa su Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za forenzičnu psihijatriju.

www.stampar.hr

www.hzjz.hr