x
x

Objavljen je “Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2013. godinu”

  09.05.2014.

Publikacija Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis sadrži najvažnije podatke i pokazatelje o radu zdravstvenih službi u sustavu zdravstva kao i pokazatelje o zdravstvenom stanju hrvatske populacije i odabranih populacijskih skupina.

Objavljen je “Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2013. godinu”
Danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo raspolaže respektabilnim bazama podataka kao i specifičnim javnozdravstvenim registrima. Razvojni izazovi usmjereni su izgradnji jedinstvenog javnozdravstvenog sustava statističkih podataka i pokazatelja povezanog sa zdravstvenim informacijskim sustavom kao i informacijskim sustavima suradnih resora, te sudjelovanju u informatizaciji cjelokupnog zdravstvenog sustava, pripremi prijedloga novih programa obrade podataka, standardizaciji u izvješćivanju i edukaciji zdravstvenog osoblja u svrhu dobivanja pouzdanih i kvalitetnih zdravstvenih pokazatelja.

Svi podaci prikupljaju se iz zdravstvenih ustanova i ordinacija sa čitavog područja
Hrvatske, bez obzira na vrstu vlasništva i vrstu zdravstvenog osiguranja pojedinca. Zdravstveni pokazatelji ne ukazuju samo na aktualno stanje već omogućuju praćenje kretanja pojedinih sastavnica, nužni su za ocjenu funkcioniranja i učinkovitosti zdravstvenog sustava i temelj su procesa zdravstvenog planiranja na nacionalnoj i lokalnoj razini. Rad na razvoju i kvaliteti zdravstvenih pokazatelja iz cjelokupne bolničke i izvanbolničke zdravstvene djelatnosti odvija se u uskoj suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

U cilju dosizanja najviših kriterija valjanosti, uključujući točnost, pravovremenost, operabilnost, izvornost i normiranost podataka, konvencionalni način prikupljanja informacija na individualnim obrascima i izvješćima postupno ustupa mjesto razmjeni podataka u elektronskom obliku, što će doprinijeti bržoj objavi i razmjeni
informacija.
Danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo raspolaže respektabilnim bazama podataka kao i specifičnim javnozdravstvenim registrima. Razvojni izazovi usmjereni su izgradnji jedinstvenog javnozdravstvenog sustava statističkih podataka i pokazatelja povezanog sa zdravstvenim informacijskim sustavom kao i informacijskim sustavima suradnih resora, te sudjelovanju u informatizaciji cjelokupnog zdravstvenog sustava, pripremi prijedloga novih programa obrade podataka, standardizaciji u izvješćivanju i edukaciji zdravstvenog osoblja u
svrhu dobivanja pouzdanih i kvalitetnih zdravstvenih pokazatelja.
Ovaj je ljetopis usklađen s rokovima Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Sva istraživanja nakon svibnja tekuće godine objavljivat će se naknadno u definiranim rokovima i postati integralni dio sljedećeg izdanja ljetopisa.
Nadamo se da će publikacija svim korisnicima biti vrijedan izvor podataka o zbivanjima u zdravstvenom sustavu i zdravstvenom stanju hrvatske populacije.

Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2013. godinu

Izvor informacija: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ww.hzjz.hr

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxfluPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: