x
x

Zdravo povrće za zdravo srce: šparoge

  07.04.2014.

Šparoga (Asparagus officinalis L.) je povrće koje se uzgaja zbog ukusnih bijelih ili zelenih izboja. Iznimne je hranjive i zdravstvene vrijednosti. Jedno serviranje kuhane šparoge odličan je izvor vitamina K, folne kiseline, vitamina C i vitamina A.

Zdravo povrće za zdravo srce: šparoge

Od minerala bogat je izvor selena, bakra i mangana. Šparoga je poznata po sastavu fitonutrijenata, karotenoida (capsanthin, caprorubin, zeaxanthin), steroidnih saponina i flavonoida (rutin).

Pokazuje jaču antioksidativnu aktivnost od brokule zbog većeg udjela flavonoida. Zahvaljujući snažnom antioksidativnom kapacitetu pomažu u prevenciji srčanožilnih bolesti smanjenjem nakupljanja homocisteina, prevenciji arterijske hipertenzije, dislipidemije i dr.

Potencijalno djeluje na pospješivanje izlučivanja žučnih kiselina i uklanjanje suviška kolesterola.

Marina Palfi, Helena Tomić-Obrdalj1, Dijana Horvat

Cardiol Croat. 2014;(9):142-149.

1*, Helena TomiĘ-Obrdalj1, Dijana Horvat

 

2