x
x

Kardiomiopatija inducirana ventrikulskim ekstrasistolama

  24.02.2014.

Ventrikulske ekstrasistole (VES) česta su i načelno benigna pojava, osobito ako se radi o bolesniku sa strukturno zdravim srcem. 1998. godine objavljena je prva studija u kojoj je dokazano da medikamentozna supresija ekstrasistolije rezultira oporavkom funkcije lijeve klijetke u dilatacijskoj karidomiopatiji te je razvijen koncept VES inducirane kardiompatije (CMP).

Kardiomiopatija inducirana ventrikulskim ekstrasistolama

Sama pojavnost VES vrlo je velika u populaciji, raste s dobi, no točne podatke o incidenciji VES inducirane kardiomiopatije nemamo. Najvažniji čimbenik u razvoju ovog entiteta je “VES opterećenje”” no još se vode polemike oko točne definicije istog. Razvijeno je nekoliko životinjskih modela za rasvjetljavanje patofiziologije ove bolesti te se najvjerojatnije radi o funkcijskom poremećaju koji je u velikoj mjeri reverzibilan.

U obradi ovih bolesnika potrebno je na sve dostupne načine detektirati sekundarne uzroke ekstrasistolije i kardiomiopatije, jer je VES inducirana CMP dijagnoza do koje dolazimo isključivanjem.

Od terapijskih opcija na raspolaganju nam je medikamentozna terapija antiaritmicima te kateterska radiofrekventna (RF) ablacija. Randomizirane studije koje bi dale prednost jednoj od ovih opcija ne postoje. U posljednje vrijeme preferira se RF ablacija s vrlo dobrim rezultatima u reverziji kardiomiopatije i s malom učestalosti komplikacija. U ovom trenutku, VES inducirana

CMP još je prerijetko prepoznata kao uzrok neishemijske kardiomiopatije.

Vedran Velagić, KBC Zagreb