x
x

Mortalitet od raka gušterače u Srbiji zmeđu 1991.-2010. godine

  15.12.2013.

Srbija je jedna od zemalja s najvišom stopom mortaliteta od raka gušterače u svijetu, s rastućim trendom mortaliteta za oba spola i za većinu dobnih skupina objaljvno je u CMJ-u.

Mortalitet od raka gušterače u Srbiji zmeđu 1991.-2010. godine

Cilj Analizirati trendove mortaliteta od raka gušterače u Srbiji.

Postupci Istraživanje je obuhvatilo populaciju Srbije u razdoblju 1991. do 2010. Trendovi mortaliteta utvrđeni su regresijskom analizom točaka spajanja po dobi i spolu.

Rezultati Stopa mortaliteta standardizirana po dobi kretala se od 5,93 do 8,57 po 100,000 muškaraca i od 3,51 to 5,79 po 100,000 žena. Mortalitet je u svim skupinama bio viši među muškarcima nego među ženama. Kontinuirano je rastao od 1991. za 1,6% godišnje (95% raspon pouzdanost [eng, CI] 1,1 do 2,0) među muškarcima i za 2,2% godišnje (95% CI 1,7 to 2,7) među ženama. Promjene u mortalitetu u mlađim dobnim skupinama za oba spola nisu bile značajne. Kod starijih muškarca (≥55 godina), mortalitet je rastao, iako u dobnim skupinama 70-74 i 80-84 porast nije bio značajan. Među muškarcima u dobi 65-69 godina, porast je bio značajan samo u razdoblju 2004. do 2010. Među ženama u dobi ≥50 godina, mortalitet je značajno rastao od 1991. Među ženama u dobi 75-79 godina, primijećen je ne-značajan pad u razdoblju 1991. do 2000. nakon kojeg je slijedio značajan rast od 2000. do 2010.

Zaključak Srbija je jedna od zemalja s najvišom stopom mortaliteta od raka gušterače u svijetu, s rastućim trendom mortaliteta za oba spola i za većinu dobnih skupina.

Milena Ilić, Hristina Vlajinac, Jelena Marinković, Nikola Kocev

CMJ 2013; 54: 369-75

http://www.cmj.hr/2013/54/4/23986278.htm

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROOlfen gelIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: