x
x

Uloga slobodnog peteljkastog režnja u kirurgiji spašavanja

  28.07.2013.

Kirurgija spašavanja za karcinome glave i vrata uključuje kiruršku intervenciju kod bolesnika kod kojih postoji ostatna tumorska bolest nakon provedenoga primarnog liječenja ili je došlo do povratka tumorske bolesti. Obično se radi o opsežnim resekcijama koje zahtijevaju rekonstrukciju vezanim ili slobodnim peteljkastim režnjevima.

Uloga slobodnog peteljkastog režnja u kirurgiji spašavanja

Prikazan je slučaj 52-godišnje bolesnice kod koje je kliničkom obradom ustanovljen tumorski proces stražnje dvije trećine jezika lijevo, koji je prema CT nalazu zauzimao čitavu lijevu stranu korijena i stražnjeg oralnoga dijela jezika, te u području baze jezika prelazio medijalnu liniju, a ukupna veličina bila je 5x4 cm. Učinjenom biopsijom tumora dobiven je patohistološki nalaz cilindroma (Carcinoma adenoides cysticum). Nakon cjelovite kliničko-laboratorijske obrade bolesnici je predložen operativni zahvat, totalna glosektomija s rekonstrukcijom. Bolesnica je odbila predloženo kirurško liječenje. Nakon prikaza na kemoradioterapijskom konziliju, provedeno je konkomitantno kemoradioterapijsko liječenje, platimit, uz iradijaciju. Zbog akutne bubrežne insuficijencije planirano kemoterapijsko liječenje nije provedeno u cijelosti. Kontrolnom obradom, PET-CT-om, zbog rezidualne maligne bolesti bolesnici je ponovno predložen operativni zahvat, na koji ona pristaje.

Učinjena je medijalna mandibulotomija s lijevostranom hemiglosektomijom, proširenom na dio korijena jezika desno. Rekonstrukcija nastalog defekta učinjena je slobodnim peteljkastim podlaktičnim fasciokutanim režnjem. Više od godinu dana nakon kirurškoga zahvata bolesnica je bez znakova osnovne bolesti, bez ograničenja u uzimanju hrane, neovisna o kanili, uredne artikulacije, uz zadovoljavajući estetski izgled.

Rekonstrukcija slobodnim peteljkastim režnjevima je odličan izbor u kirurgiji spašavanja, no u isto vrijeme je izuzetno zahtjevan proces za koji je potreban timski pristup. Rezultati tako ovise o izboru bolesnika, onkološkoj dohvatljivosti tumora, kao i o odabiru režnja.

Tomislav Tomičević, Krešimir Gršić