x
x

Rana poslijeoperacijska bol u bolesnika s rekonstrukcijskim zahvatom koljena

  25.09.2017.

Poslijeoperacijska analgezija nakon rekonstrukcijskih zahvata koljena: usporedba različitih kombinacija perifernih živčanih blokova

Rana poslijeoperacijska bol u bolesnika s rekonstrukcijskim zahvatom koljena
Rana poslijeoperacijska bol u bolesnika s rekonstrukcijskim zahvatom koljena

Osnovni cilj je prikazati jačinu rane poslijeoperacijske boli u bolesnika podvrgnutih rekonstrukcijskom zahvatu koljena u spinalnoj anesteziji, uz primjenu kombinacije femoralnog bloka s visokim blokom ishijadikusa u glutealnoj regiji ili poplitealnim blokom.

Metode: Bolesnici će biti podijeljeni u dvije skupine od kojih će jedna skupina za analgeziju dobiti kombinaciju femoralnoga bloka i visokoga bloka ishijadikusa u glutealnoj regiji, a druga kombinaciju femoralnog i poplitealnoga bloka. Pod kontrolom ultrazvuka identificirati ćemo živce u navedenim regijama i svim bolesnicima raditi blokadu 0,25% otopinom levobupivakaina u ukupnoj dozi prilagođenoj individualnim osobinama bolesnika, a poštivajući maksimalne sigurne doze do zadovoljavajućeg ultrazvučnog prikaza, kada je živac potpuno oplahnut lokalnim anestetikom. Neposredno pred odlazak u operacijsku dvoranu na bolesnicima će biti primijenjena spinalna anestezija 0,5% levobupivakainom. Nakon zahvata pratiti ćemo intenzitet poslijeoperacijske boli vizualno analognom skalom i to u vremenu odmah nakon zahvata, te 4, 8 i 24 sata nakon zahvata, što predstavlja vrijeme koje je potrebno za izvođenje ovih postupaka, vrijeme do nastanka bloka, vrijeme davanja analgetika na zahtjev bolesnika i ukupnu potrošnja analgetika u prva 24 sata. Pratiti će se i učestalost poslijeoperacijskih komplikacija i zadovoljstvo bolesnika nakon provedenih postupaka.

Očekivani stručni doprinos: Očekivani stručni doprinos ovoga istraživanja sastoji se u utvrđivanju kombinacije perifernih blokova koji osiguravaju odgovarajuću i dugotrajnu analgeziju nakon rekonstrukcije prednje ukrižene sveze koljena, a time i bolju medicinsku skrb bolesnika i smanjenje ukupne potrošnja analgetika.

Marina Banović, dr. med.