x
x

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

  13.07.2013.

Rak vrata maternice treći je najčešći zloćudni tumor ženskih genitalnih organa u svijetu sa 530 000 novooboljelih i 275 000 umrlih žena godišnje. Pojavnost raka vrata maternice u razvijenim zemljama Europske unije je 5 do 10 na 100.000, u istočnoeuropskim zemljama 20 ili više na 100.000, dok u Hrvatskoj oboli 14 na 100 000 žena.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Međutim, i u razvijenim zemljama Europske unije karcinom vrata maternice je po učestalosti na drugom mjestu u žena do 45 godina. Po broju izgubljenih godina života (years of life lost, YLL) rak vrata maternice je u velikom broju zemalja na prvom mjestu. U Hrvatskoj su 2010. godine od cervikalnog karcinoma oboljele 323 žene, dok su 132 bolesnice umrle od ove bolesti.

Karcinom vrata maternice ima dobro definiranu premalignu fazu u kojoj je bolest lako otkriti uzimanjem citološkog razmaza po Papanicolaou (PAPA test). Uvođenje sistematskih pregleda žena uz obavezno uzimanje PAPA testa rezultiralo je značajnim smanjenjem broja oboljelih. Preinvazivna faza bolesti manifestira se kao skvamozna intraepitelijalna lezija (SIL). U skupini SIL-a u 75%-82% slučajeva dolazi do spontane regresije ili nenapredovanja bolesti. Spontana regresija kroz jednu godinu je 64% za SIL lakšeg stupnja (low-grade, LSIL), odnosno 38% za SIL težeg stupnja (high-grade, HSIL). U 20 do 25% slučajeva bolest progredira, da bi u oko 1% slučajeva nastao invazivni karcinom.

Kolposkopija je postupak koji provodimo u žena koje imaju abnormalan PAPA test. Ovim postupkom vizualiziramo sumnjive promjene na vratu maternice, pratimo njihovo kliničko ponašanje i po potrebi uzimamo biopsiju. Kolposkopija i ciljana biopsija mogu ukazati na stupanj bolesti i biti vodič u terapijskom postupku.

Još 70-tih godina prošlog stoljeća nacionalnim programima probira u nekim skandinavskim zemljama značajno je reducirana pojavnost invazivnog cervikalnog karcinoma. Nacionalni programi u pojedinim europskim državama razlikuju se po intervalu, metodama i ukupnom trajanju probira. Unatoč razlikama, ovi programi imaju velik značaj u ranom otkrivanju bolesti kada se ona uspješno liječi. Organiziranim probirom za karcinom vrata maternice usklađeni omjer šansi (odd ratio) za nastanak bolesti je 0.20 do 0.27. Preko 80% invazivnih karcinoma vrata maternice u svijetu nastaje u zemljama koje nemaju nacionalni program.

U Hrvatskoj je u prosincu prošle godine pokrenut nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. Obuhvatom od 85% ciljne populacije očekujemo pad broja oboljelih žena za 60 do 70 % kroz 10 godina, uz značajno smanjenje smrtnosti. Uvođenjem organiziranog probira za rak vrata maternice Hrvatska podiže zdravstveni standard i proširuje preventivni medicinski program u svrhu očuvanja zdravlja i unapređenja zdravstvene zaštite.

Joško Zekan, Zavod za ginekološku onkologiju, KBC Zagreb

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.