x
x

Rak dojke i ginekološki rak u Hrvatskoj, 1988.-2008.

  17.06.2012.

Kakvi su trendovi incidencije raka dojke, endometrija i jajnika u Hrvatskoj u razdoblju od 1988.-2008. godine i jesu li slični trendovima u ostalim europskim zemljama, objavljeno je u CMJ-u.

Rak dojke i ginekološki rak u Hrvatskoj, 1988.-2008.

Cilj Analizirati i interpretirati trendove incidencije i mortaliteta od raka dojke i jajnika i trendove incidencije raka vrata maternice i endometrija u Hrvatskoj u razdoblju 1988.-2008.

Postupci Podaci o incidenciji prikupljeni su iz Hrvatskog registra za rak, a podaci o mortalitetu od raka dojke iz baze podataka o mortalitetu Svjetske zdravstvene organizacije. Trendovi incidencije i mortaliteta od raka dojke analizirani su regresijskom analizom uz pomoć točaka spajanja (engl, joinpoint regression analysis).

Rezultati Analiza uz pomoć točaka spajanja pokazala je porast incidencije raka dojke s procijenjenim godišnjim postotkom promjene (engl, EAPC) od 2,6% (95% raspon pouzdanosti [engl, CI], 1,9 do 3,4). Stopa mortaliteta bila je stabilna, s EAPC-om od 0,3% (95% CI, -0,6 do 0,0). Rak endometrija pokazao je trend porasta, s EAPC-om od 0,8% (95% CI, 0,2 do 1,4), dok je rak vrata maternice pokazao pad incidencije, s EAPC-om od -1,0 (95% CI, -1,6 do -0,4). Incidencija raka jajnika pokazala je tri trenda, ali prosječni godišnji postotak promjene (AAPC) za čitavo razdoblje nije bio značajan, sa stabilnim trendom od 0,1%. Mortalitet od raka jajnika rastao je od 1992., s EAPC-om od 1,2% (95% CI, 0,4 do 1,9), dok je trend za čitavo razdoblje bio stabilan s AAPC-om od 0,1%.

Zaključak Trendovi incidencije raka dojke, endometrija i jajnika u Hrvatskoj u razdoblju 1988.-2008. slični su trendovima u ostalim europskim zemljama, dok slab pad incidencije raka vrata maternice i izostanak pada mortaliteta od raka dojke ukazuju na nedostatnu prevenciju i kontrolu tih bolesti. 

Iva Kelava, Karlo Tomičić, Marina Kokić, Ante Ćorušić, Pavao Planinić, Iva Kirac, Jure Murgić, Tomislav Kuliš, Ariana Znaor

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidZipantola PROTECTPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: