x
x

Popularizacija znanosti - zašto je Hrvatska treba?

  30.03.2013.

Okrugli stol na temu: 'Polularizacija znanosti - zašto je Hrvatska treba??' održat će se 4. travnja 2013. s početkom u 17 sati u svečanoj dvorani Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Popularizacija znanosti - zašto je Hrvatska treba?
Cilj je ovog okruglog stola je otvoriti raspravu o ulozi programa i projekata popularizacije znanosti u unaprjeđivanju percepcije znanosti kao društveno iznimno korisne djelatnosti koja omogućava razvoj i napredak zajednice te predstavlja sredstvo kompetitivnosti na svjetskom tržištu znanja.

Percepcija javnosti u RH ne ide u prilog znanosti. Većina ne smatra da je znanost važna za napredak ili uopće ne razmišlja o njoj, a kamoli da je svjesna da se gotovo sva tehnologija neophodna za napredak i samodrživost društva temelji na znanosti. Podizanje javne svijesti o znanosti, ulaganju u istraživanje i razvoj kao jednom od ključnih pokretača društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske koji posredno doprinosi boljitku njenih žitelja, a posebice mladih, jedna je od glavnih tema okruglog stola kojeg zajednički organiziraju Institut Ruđer Bošković i projekt «ZEZ centar».

Cilj je ovog okruglog stola, koji će okupiti visoke predstavnike vlade i relevantnih ministarstava u RH te nadležnih državnih i lokalnih institucija, kao i brojne predstavnike hrvatske znanstvene i akademske zajednice, gospodarstva i medija, otvoriti raspravu o ulozi programa i projekata popularizacije znanosti u unaprjeđivanju percepcije znanosti kao društveno iznimno korisne djelatnosti koja omogućava razvoj i napredak zajednice te predstavlja sredstvo kompetitivnosti na svjetskom tržištu znanja, o problemima iz prakse s kojima se suočavaju 'popularizatori' znanosti, te ukazati na potrebu sustavnog angažmana svih dioničara društva RH u formiranju pozitivnog svjetonazora društva.

Sudionici okruglog stola renomirani su i priznati hrvatski stručnjaci u svom području, a njima će se u raspravi pridružiti i uvaženi gost iz inozemstva - g. Robert Firmhofer, Direktor KOPERNIK znanstvenog centra iz Varšave koji je ujedno i Predsjednik Europske mreže znanstvenih centara i muzeja.

Vjerujemo da je Vaše sudjelovanje u raspravi Okruglog stola od ključne važnosti jer bez Vašeg doprinosa diskusiji te Vašeg stava, ovaj okrugli stol neće biti u mogućnosti donijeti zaključke i poruke javnosti kojima težimo.

Dr. sc. Tome Antičić, ravnatelj

www.mef.hr