x
x

Broj lamelarnih tijela može predvidjeti zrelost pluća novorođenčeta

  22.12.2012.

Broj lamelarnih tijela koristi se kao dijagnostički test za predviđanje sindroma respiratornog distresa novorođenčeta. Vrijednost broja lamelarnih tijela od ≥ 20,000/µL može predvidjeti zrelost pluća fetusa i smanjiti rizik od sindroma respiratornog distresa novorođenčeta, objavljeno je u CMJ-u.

Broj lamelarnih tijela može predvidjeti zrelost pluća novorođenčeta

Cilj Odrediti graničnu vrijednost broja lamelarnih tijela za određivanje zrelosti pluća fetusa i njegovu kliničku vrijednost u predviđanju težine sindroma respiratornog distresa novorođenčeta.

Postupci Ovo prospektivno istraživanje provedeno je od 2002. do 2010. Broj lamelarnih tijela određen je u uzorcima ne-centrifugirane amniotske tekućine uz pomoć uređaja za analizu Cell-Dyn 1800. Uzorci su prikupljeni amniocentezom ili punkturom embrionskih membrana za vrijeme carskog reza. Težinu sindroma respiratornog distresa (blagi, umjereni ili teški) odredio je neonatolog.

Rezultati Istraživanje je uključilo 313 pacijentica s jednostrukim trudnoćama (24-41 gestacijskih tjedana), a 294 su zadovoljile kriterije uključenja. Sindrom respiratornog distresa utvrđen je kod 28 novorođenčadi - blagi kod 8, umjereni kod 10 i teški kod 10. Kod prerano rođene novorođenčadi (< 37 gestacijskih tjedana), značajne razlike u broju lamelarnih tijela u odnosu na podskupinu bez sindroma respiratornog distresa imale su skupina s umjerenim sindromom i skupina s teškim sindromom (P<0,001). Kod sve novorođenčadi, nađene su značajne razlike između novorođenčadi sa sindromom respiratornog distresa i novorođenčadi bez sindroma. Kada smo kao graničnu vrijednost broja lamelarnih tijela za određivanje zrelosti pluća fetusa postavili ≥ 20,000/µL, osjetljivost je bila je 96%, specifičnost 88%, pozitivna prediktivna vrijednost 45,6%, i negativna prediktivna vrijednost 99,5%. 

Zaključak Ovo istraživanje ukazuje da granična vrijednost broja lamelarnih tijela od ≥ 20,000/µL može predvidjeti zrelost pluća fetusa i smanjiti rizik od sindroma respiratornog distresa novorođenčeta.

Tea Štimac, Oleg Petrović, Robert Krajina, Mirko Prodan, Lidija Bilić-Zulle