x
x

Sekcija farmaceuta HKLD-a na kongresu u Parizu

  23.12.2012.

U organizaciji Sekcije farmaceuta HKLD-a, u Dvorani "Margarita Peraica" u utorak 4. prosinca 2012. godine, održana je prezentacija izvještaja na temu: „Hrvatski katolički farmaceuti na kongresu Međunarodne federacije katoličkih farmaceuta (F.I.P.C.) u Parizu od 21.-23.9.2012.“ koju su održali naši odbornici mag.pharm. Danica Mihaljević i mag. pharm. Krešo Morić koji su nazočili na Kongresu uz mag.pharm. Kristinu Milišić.

Sekcija farmaceuta HKLD-a na kongresu u Parizu

K. Morić je naglasio da je ove godine po prvi put Sekcija farmaceuta HKLD-a sudjelovala na međunarodnom kongresu F.I.P.C.-a u Parizu, koji se održavao od 21.-23. rujna u samostanu sestara benediktinki bazilike Presvetog Srca Isusovog, pod nazivom "Katolički farmaceuti danas: što donosi budućnost i kako naprijed?". Uz četiri predstavnika iz Hrvatske, na kongresu je sudjelovalo ukupno 70 farmaceuta većinom iz europskih zemalja: Poljske, Italije, Francuske, Luksemburga, Belgije, Njemačke i Gane. Izaslanstva su pratili njihovi duhovni asistenti.

Na kongresu se raspravljalo o slijedećim temama:
• Kako pomiriti služenje čovjeku s ekonomskom logikom
• Aktualni problemi u proizvodnji i distribuciji lijekova s moralno-etičkog aspekta
• Solidarnost u našoj profesiji (prema bolesnicima, kolegama, zdravstvenim djelatnicima...)
• Suradnja s drugim zdravstvenim profesijama
• Farmakovigilancija danas: njezina važnost i kakva joj je budućnost?
• Etičnost za recepturom: koje informacije pružiti pacijentu?
• Kako uspostaviti i održati korektan odnos sa svojim zaposlenicima?
• Svakodnevne poteškoće i moralne dileme u izdavanju lijekova
• Pravni i deontološki aspekti u farmaceutskoj struci
• Predstavljanje nacionalnih inicijativa
• Opća skupština F.I.P.C.-a

Zaključci kongresa bili su:
Istaknuta je važnost osobnog kontakta s pacijetnom koji pomaže da se pacijent pridržava terapije i poveća uspješnost liječenja, s naglaskom na razvijanju empatičnosti, iskrenosti i uzajamnog povjerenja. Kroz dijalog dokučiti koja očekivanja ima pacijent od terapije.

Potreba za jasnom definicijom uloge farmaceuta u lancu skrbi za pacijenta u odnosu na druge zdravstvene struke. Razvijanje otvorenog dijaloga, poštovanja i povjerenja prema drugim zdravstvenim djelatnicima.

Raspravljalo se i o važnosti farmakovigilancije i prijavljivanja nuspojava, te o medikacijskim pogreškama. Uloga farmaceuta u slučaju nuspojava, zloporabe lijekova, interakcija, predoziranja/poddoziranja, krivotvorenih recepata i lijekova. Poseban problem u EU je kupovanje lijekova preko interneta i na benzinskim postajama.

Pravo priziva savjesti farmaceuta je ujedno i dužnost. U europskim zemljama nažalost već postoji praksa kada pravna struka zadire u pravo priziva savjesti sudskim tužbama. U svim zemljama postoje iste poteškoće kod izdavanja kontraceptiva i pilule za dan poslije i priziva savjesti. Pravo na život, kao osnovno i najvažnije ljudsko pravo, priznato je i od Suda za ljudska prava u Strasbourgu, a ta se činjenica prerijetko koristi u pravnim i ostalim procesima protiv 'prava na ubijanje' (abortus, eutanazija...).

Nakon toga D. Mihaljević nam je prikazala kako su predstavili na Kongresu F.I.P.C-a Lijepu našu, naše društvo (HKLD) i našu Sekciju farmaceuta.
Možemo zaključiti da je bilo lijepo i korisno sudjelovati i predstaviti Sekciju kao novog člana F.I.P.C.-a što je i pokazalo oduševljenje sudionika.

A nakon vrlo zanimljive i informativne prezentacije održana je Izborna Skupština Sekcije farmaceuta HKLD-a na kojoj je najprije dosadašnja predsjednica Mirjana Vrsalović podnijela izvještaj o dosadašnjem radu a nakon toga je izabran novi sastav Odbora Sekcije koji je proširen za nova tri člana: Božena Sučić, Josipa Juričev Sudac i Andrea Koščec.

Izabrana je i nova predsjednica Sekcije Vanda Vukušić te nova tajnica Viktorija Džalto.
Dosadašnjoj predsjednici Mirjani Vrsalović Odbor se zahvalio na svemu što je učinila za afirmaciju Sekcije.

Vanda Vukušić, mag.pharm.