x
x

Sekcija farmaceuta HKLD-a na kongresu u Parizu

  23.12.2012.

U organizaciji Sekcije farmaceuta HKLD-a, u Dvorani "Margarita Peraica" u utorak 4. prosinca 2012. godine, održana je prezentacija izvještaja na temu: „Hrvatski katolički farmaceuti na kongresu Međunarodne federacije katoličkih farmaceuta (F.I.P.C.) u Parizu od 21.-23.9.2012.“ koju su održali naši odbornici mag.pharm. Danica Mihaljević i mag. pharm. Krešo Morić koji su nazočili na Kongresu uz mag.pharm. Kristinu Milišić.

Sekcija farmaceuta HKLD-a na kongresu u Parizu

K. Morić je naglasio da je ove godine po prvi put Sekcija farmaceuta HKLD-a sudjelovala na međunarodnom kongresu F.I.P.C.-a u Parizu, koji se održavao od 21.-23. rujna u samostanu sestara benediktinki bazilike Presvetog Srca Isusovog, pod nazivom "Katolički farmaceuti danas: što donosi budućnost i kako naprijed?". Uz četiri predstavnika iz Hrvatske, na kongresu je sudjelovalo ukupno 70 farmaceuta većinom iz europskih zemalja: Poljske, Italije, Francuske, Luksemburga, Belgije, Njemačke i Gane. Izaslanstva su pratili njihovi duhovni asistenti.

Na kongresu se raspravljalo o slijedećim temama:
• Kako pomiriti služenje čovjeku s ekonomskom logikom
• Aktualni problemi u proizvodnji i distribuciji lijekova s moralno-etičkog aspekta
• Solidarnost u našoj profesiji (prema bolesnicima, kolegama, zdravstvenim djelatnicima...)
• Suradnja s drugim zdravstvenim profesijama
• Farmakovigilancija danas: njezina važnost i kakva joj je budućnost?
• Etičnost za recepturom: koje informacije pružiti pacijentu?
• Kako uspostaviti i održati korektan odnos sa svojim zaposlenicima?
• Svakodnevne poteškoće i moralne dileme u izdavanju lijekova
• Pravni i deontološki aspekti u farmaceutskoj struci
• Predstavljanje nacionalnih inicijativa
• Opća skupština F.I.P.C.-a

Zaključci kongresa bili su:
Istaknuta je važnost osobnog kontakta s pacijetnom koji pomaže da se pacijent pridržava terapije i poveća uspješnost liječenja, s naglaskom na razvijanju empatičnosti, iskrenosti i uzajamnog povjerenja. Kroz dijalog dokučiti koja očekivanja ima pacijent od terapije.

Potreba za jasnom definicijom uloge farmaceuta u lancu skrbi za pacijenta u odnosu na druge zdravstvene struke. Razvijanje otvorenog dijaloga, poštovanja i povjerenja prema drugim zdravstvenim djelatnicima.

Raspravljalo se i o važnosti farmakovigilancije i prijavljivanja nuspojava, te o medikacijskim pogreškama. Uloga farmaceuta u slučaju nuspojava, zloporabe lijekova, interakcija, predoziranja/poddoziranja, krivotvorenih recepata i lijekova. Poseban problem u EU je kupovanje lijekova preko interneta i na benzinskim postajama.

Pravo priziva savjesti farmaceuta je ujedno i dužnost. U europskim zemljama nažalost već postoji praksa kada pravna struka zadire u pravo priziva savjesti sudskim tužbama. U svim zemljama postoje iste poteškoće kod izdavanja kontraceptiva i pilule za dan poslije i priziva savjesti. Pravo na život, kao osnovno i najvažnije ljudsko pravo, priznato je i od Suda za ljudska prava u Strasbourgu, a ta se činjenica prerijetko koristi u pravnim i ostalim procesima protiv 'prava na ubijanje' (abortus, eutanazija...).

Nakon toga D. Mihaljević nam je prikazala kako su predstavili na Kongresu F.I.P.C-a Lijepu našu, naše društvo (HKLD) i našu Sekciju farmaceuta.
Možemo zaključiti da je bilo lijepo i korisno sudjelovati i predstaviti Sekciju kao novog člana F.I.P.C.-a što je i pokazalo oduševljenje sudionika.

A nakon vrlo zanimljive i informativne prezentacije održana je Izborna Skupština Sekcije farmaceuta HKLD-a na kojoj je najprije dosadašnja predsjednica Mirjana Vrsalović podnijela izvještaj o dosadašnjem radu a nakon toga je izabran novi sastav Odbora Sekcije koji je proširen za nova tri člana: Božena Sučić, Josipa Juričev Sudac i Andrea Koščec.

Izabrana je i nova predsjednica Sekcije Vanda Vukušić te nova tajnica Viktorija Džalto.
Dosadašnjoj predsjednici Mirjani Vrsalović Odbor se zahvalio na svemu što je učinila za afirmaciju Sekcije.

Vanda Vukušić, mag.pharm.


OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidPlivit C 1000 PlusMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: