x
x

Nutritivna vrijednost voćnog soka

  08.04.2012.

Kako prenosi časopis Public Health Nutrition, konzumacija 100%-tnog voćnog soka poboljšava prehrambeni status djece i adolescenata.

Nutritivna vrijednost voćnog soka

Istraživanje provedeno u SAD-u ističe da se pijenjem voćnog soka povećava i unos vitamina A i C, magnezija, folata, fosfora, kalcija i kalija. Time je potvrđena izuzetno važna uloga 100%-tnog voćnog soka, kao sastavnog dijela svakodnevne prehrane djece i adolescenata, u osiguravanju bitnih nutrijenata u razdoblju intenzivnog rasta i razvoja.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluZipantola PROTECTPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: