x
x

Korist eradikacije Helicobactera pylori u bolesnika s funkcionalnom dispepsijom

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  15.12.2011.

Korist eradikacije Helicobactera pylori u bolesnika s funkcionalnom dispepsijom predmetom je mnogih rasprava. U studiji objavljenoj u Archives of Internal Medicine u studenom 2011 ispitivani su utjecaji eradikacije na simptome i kvalitetu života ispitanika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Rezultati ovog ispitivanja ukazuju na korist eradikacije H. pylori kod bolesnika s funkcionalnom dispepsijom jer dolazi do smanjenja simptoma i poboljšanja kvalitete života.

Bolesnici s pozitivnim testom na Helicobacter pylori i simptomima funkcionalne dispepsije koji su zadovoljavali kriterije međunarodnog konsensusa Rome III (The Rome III Criteria for the Functional GI Disorders) bili su randomizirani u skupinu koja je primala omeprazol, amokdicilin i klaritromicin (antibiotska skupina), ili skupinu koja je primala omeprazol i placebo (kontrolna skupina) tijekom 10 dana.
Na dan probira te nakon 12 mjeseci učinjena je endoskopija i test na H. pylori.
Uspjeh terapije je definiran kao 50% poboljšanje simptoma nakon 12 mjeseci, a rezultati su dobiveni korištenjem validiranih upitnika specifičnih za bolest (primarni ishod), bolesnikove procjene simptoma i upitnika o kvaliteti života.

Randomizacijom je 404 bolesnika (78.7% žena; srednja dob 46.1 godina), podijeljeno u antibiotsku skupinu (201 bolesnik) i kontrolnu skupinu (203 bolesnika). 49.0% bolesnika iz antibiotske skupine je postiglo zadane mjerne parametre u odnosu na 36.5% bolesnika u kontrolnoj skupini (P = 0.01; number needed to treat, 8). Definirano poboljšanje simptoma postiglo je 78.1% bolesnika u antibiotskoj skupini i 67.5% bolesnika u kontrolnoj skupini (P = 0.02)
Rezultati ovog ispitivanja ukazuju na korist eradikacije H. pylori kod bolesnika s funkcionalnom dispepsijom jer dolazi do smanjenja simptoma i poboljšanja kvalitete života.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusBisolexPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: