x
x

Pokazatelji kvalitete zdravstvene zaštite u bolnicama

  18.10.2011.

Alat za ocjenu rada u cilju poboljšanja kvalitete u bolnicama i prva iskustva u provođenju programa PATH (Performance Assessment Tool For Quality Improvement In Hospitals) u hrvatskim bolnicama, objavljena su u Lijčeničkom vjesniku.

Pokazatelji kvalitete zdravstvene zaštite u bolnicama

PATH (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals), projekt Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Europu pruža bolnicama sveobuhvatan i standardiziran alat za vrednovanje vlastitih rezultata i razvoj mjera za unapređenje kvalitete.

Program PATH pokrenut je 2008. godine i u Hrvatskoj, a od 2009. godine provodi se u bolnicama koje su se dobrovoljno odlučile u njega uključiti.

U ovom radu prikazujemo prva iskustva probne faze uspostavljanja programa PATH, utemeljena na podacima koji su prikupljani u 22 hrvatske bolnice.

Analiza prvih rezultata upozorila je na postojanje izraženih razlika među bolnicama, koje su se na primjeru postotka carskih rezova kretale od najmanje 1,1% do najviše 21,4% zabilježenih carskih rezova u pojedinim bolnicama tijekom razdoblja prikupljanja podataka.

Stopa smrtnosti infarkta miokarda kretala se od 1,9 do 21,4%, dok se smrtnost moždanog udara kretala od 12,5 do 45,5%.

Najviši postotak prijavljenih ubodnih ozljeda za liječnike iznosio je 16,2% osoblja tijekom jedne godine, 6,1% za medicinske sestre i 4,6% za spremačice. Ovo istraživanje upućuje na postojanje mnogih problema i ograničenja u prikupljanju pokazatelja na bolničkoj razini, njihovoj analizi i stvaranju preporuka za unapređenje kvalitete koje se moraju uzeti u obzir prilikom usporedbe bolnica na nacionalnoj ili međunarodnoj razini.

Jasna Mesarić, Slavka Bogdan, Vesna Bosanac, Martin Božić,
Dubravka Čvorišćec, Boris Grdinić, Sanja Krapinec, Ljiljana Kucljak-Šušak, Darko Labura, Mirjana Lončarić-Katušin, Višnja Mihalić-Mikuljan, Ivan Mihaljević, Anto Orešković, Radmir Rakun, Boris Ružić, Lea Sokolić, Neda Striber, Kata Šakić, Ivan Šklebar, Davor Štimac, Anita Vidović, Mirjana Vrkljan-Radošević, Dražen Zekanović, Ozren Polašek