x
x

Chlamydia trachomatis-klinički značaj i liječenje u adolescentica

  08.08.2011.

Chlamydia trachomatis (CT) je najčešća bakterijska spolno prenosiva bolest u adolescentica. Prevalencija se kreće od 2,7% do 28,3%, ovisno o mjestu testiranja, prijavi infekcije, vrsti primijenjenih testova. Manjak prijave infekcije leži i u činjenici da infekcija najčešće protječe asimptomatski i to u 70-85% u žena i 50-90%.

Chlamydia trachomatis-klinički značaj i liječenje u adolescentica

Chlamydia trachomatis (CT) je najčešća bakterijska spolno prenosiva bolest u adolescentica. Prevalencija se kreće od 2,7% do 28,3%, ovisno o mjestu testiranja, prijavi infekcije, vrsti primijenjenih testova. Manjak prijave infekcije leži i u činjenici da infekcija najčešće protječe asimptomatski i to u 70-85% u žena i 50-90%.

Povećan rizik u adolescentica vezan je uz rizično spolno ponašanje, nekonzistentnu uporabu kondoma, nezreli cerviks, prisutnost cervikalnog ektropija, uporabu hormonskih kontraceptiva, neznanje i neshvaćanje dugoročnih posljedica na reproduktivno zdravlje.

Naše istraživanje je obuhvatilo 506 mladih žena od 15-24 g, koje su posjetile ginekološku ambulantu Klinike za dječje bolesti Zagreb i kod kojih je napravljen ginekološki pregled, endocervikalni bris na CT i PAPA test te ispunjen upitnik. Analizirano je 57 parametara, od demografskih, spolnog ponašanja do simptoma, kliničkih znakova i laboratorijskih podataka.

CT je bila prisutna u 18/506 (3,6%) slučajeva, a abnormalni citološki brisevi u 175/506 (34,6%). Statistički značajna razlika između CT pozitivnih i djevojaka koje su CT negativne nađena je kod korištenja kondoma, broja partnerovih prethodnih spolnih partnerica, kliničkom parametru palpatorne osjetljivosti uterusa/adneksa, učestalosti abnormalnih PAPA testova.

Terapija izbora za mukopurulentni cervicitis, uretralne CT infekcije, kao i asimptomatske infekcije je azitromicin, 1g per os jednokratno, oba partnera, ali i partneri unutar 60 dana od početka simptoma ili dokazane infekcije u asimptomatskih adolescenata. Kontrolni test radi se 4-5 tjedana nakon provedenog liječenja radi mogućnosti reinfekcije.

Naši rezultati potvrđuju da kombinacija socio-demografskih podataka, anamnestičkih podataka o spolnom ponašanju i kliničkih znakova ne mogu razlikovati C.trachomatis inficirane i neinficirane mlade djevojke. Zato se preporuča screening kod svih spolno aktivnih adolescentica, uz spolnu edukaciju, u svrhu prevencije ozbiljnih posljedica za reproduktivno zdravlje.

N. Šikanić Dugić, V. Hiršl Hećej, N. Pustišek, ML. Domljan, D. Kani
KBC „Sestre milosrdnice", Klinika za dječje bolesti Zagreb,
Centar za reproduktivno zdravlje


Predavanje održano na 3. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, svibanj 2011. godine

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidGastalPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: