x
x

Akutna primjena gabapentina može spriječiti postherpetičku neuralgiju

  Maja Strineka, dr. med.

  26.02.2011.

Akutna primjena gabapentina smanjuje incidenciju posteherpetičke neuralgije (PHN), a može čak i spriječiti njen nastanak ako se lijek primjeni pri pojavi prvih mjehurića herpes zostera, pokazuju rezultati istraživanja predstavljeni na godišnjem skupu Američke Akademije Dermatologije.

Akutna primjena gabapentina može spriječiti postherpetičku neuralgiju

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je prošlog mjeseca gabapentin za liječenje postherpetičke neuralgije.

Postherpetička je neuralgija vrlo teška za liječenje kada se razvije, simptome je teško kontrolirati te se stoga intenzivno traga za nekim oblikom preventivnog liječenja. Trenutno liječenje uključuje tricikličke antidepresive, antikonvulzive te niz sistemskih i topičkih analgetika.

U ovoj je studiji sudjelovalo 133 bolesnika prosječne dobi 64 godine, kojima je dana kombinacija gabapentina i valaciklovira u roku od 72 sata nakon pojave mjehurića. Svim je bolesnicima dan valaciklovir 1000 mg 3 puta dnevno i gabapentin, u početnoj dozi 300 mg dnevno, koji je titriran do maksimalne doze od 1200 mg 3 puta dnevno. Problem je pojava vrtoglavice, radi koje je nužno polagano povećanje doze.

Bolesnici su redovito kontrolirani tjedno, zatim nakon 3, 4 i 6 mjeseci. Morali su opisati razinu boli, kvalitetu i brzinu cijeljenja i ispunjavali su nekoliko upitnika o kvaliteti života i spavanja. Ako je bolesnik bol ocijenio sa 4 ili više (na skali do 10) gabapentin mu je dan još 4 tjedna, a ako je bol bila manja započelo bi se sa smanjenjem doze. Nakon 3 mjeseca 20% bolesnika imalo je bol, nakon 4 mjeseca 18%, a nakon 6 mjeseci 9,8% bolesnika. Ovakvi su rezultati vrlo ohrabrujući budući da je liječenje ovog stanja izrazito teško.