x
x

Lučenje antigena prilikom medularnog karcinoma dojke

  26.05.2011.

Lučenje antigena MAGE-A i NY-ESO-1 karcinom/testis prilikom medularnog karcinoma dojke istraženo je retrospektivnim imunohistokemijskim istraživanjem i objavljeno u CMJ-u. Lučenje K/T antigena može predstavljati prognostički pokazatelj za medularni karcinom dojke.

Lučenje antigena prilikom medularnog karcinoma dojke

Cilj Imunohistkemijski odrediti lučenje tumorskoga antigena MAGE-A1, MAGE-A, i NY-ESO-1 karcinom/testis (K/T) u uzorcima medularnog karcinoma dojke i analizirati ga u odnosu na klinikopatološka svojstva tumora.

 Postupci Ovo retrospektivno istraživanje uključilo je uzorke 49 bolesnica: 40 s tipičnim i 9 s atipičnim medularnim karcinomom dojke. Uzorci tumora prikupljeni su od bolesnica koje su operirane u Klinici za tumore i Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice u Zagrebu, Hrvatska, između 1999. i 2005. Primijenili smo standardnu imunohistokemiju za arhivske uzorke tkiva medularnoga karcinoma dojke uklopljene u parafin.

Rezultati Antigeni MAGE-A1, MAGE-A, i NY-ESO-1 lučeni su u 33% (16/49), 33% (16/49), odnosno 22% (11/49) bolesnica. Nije bilo razlika u dobi kada je postavljena dijagnoza, veličini tumora, metastazi u aksilarnim limfnim čvorovima, adjuvantnoj terapiji, i lučenju HER-2 između skupine u kojoj su lučeni K/T antigeni i one u kojoj oni nisu lučeni. U skupini u kojoj je lučen MAGE-A umrlo je značajno više bolesnica nego u skupini u kojoj nije lučen taj antigen (P= 0,011), dok je rubna značajnost nađena za razliku između skupine u kojoj je lučen i skupine u kojoj nije lučen MAGE-A1 (P=0,080) i skupine u kojoj je lučen i skupine u kojoj nije lučen NY-ESO-1 (P =0,117). Ukupno preživljenje, procijenjeno Kaplan-Meier krivuljom, bilo je niže u skupinama u kojima su lučeni MAGE-A1- (P=0,030), MAGE-A- (P =0,003) i NY-ESO-1 (P =0,076).

Zaključak Lučenje K/T antigena može predstavljati prognostički pokazatelj za medularni karcinom dojke.

Božica Matković, Antonio Juretić, Giulio C Spagnoli, Viktor Šeparović, Marija Gamulin, Robert Šeparović, Nera Šarić, Martina Bašić-Koretić, Irena Novosel, Božo Krušlin

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluOlfen gelPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: