x
x

Paget-Schroetterov sindrom nastao nakon intenzivnog vježbanja

  09.06.2024.

Spontana tromboza vena gornjih ekstremiteta ili Paget-Schroetterov sindrom (PSS) relativno je rijedak uzrok spontane unilateralne duboke venske tromboze gornjih ekstremiteta. Godišnja incidencija PSS-a iznosi između 1 i 2 slučaja na 100 000 osoba. Venska tromboza obično zahvaća dominantnu ruku kod fizički aktivnih, inače zdravih, muškaraca između 18. i 30. godine života.

Paget-Schroetterov sindrom nastao nakon intenzivnog vježbanja

Cilj: Predstaviti slučaj pacijenta kojem je dijagnosticiran Paget-Schroetterov sindrom, do kojeg je došlo nakon intenzivnog vježbanja, sa simptomima čiji se intenzitet postupno pojačavao, uz prikaz dijagnostike i terapije koji su doveli do potpunog oporavka pacijenta.

Prikaz slučaja: 24-godišnji muškarac došao je u ordinaciju obiteljske medicine nakon što je primijetio lividnu diskoloraciju na koži desne nadlaktice i osjetio tupu bol u području ramena. U anamnezi navodi da je prije devet dana dizao utege u teretani. Nalaz fizikalnog pregleda uključivao je lividnu diskoloraciju kože desne nadlaktice i jače vidljiv venski crtež u području ramena. Ostatak fizikalnog pregleda bio je uredan. Tjedan dana kasnije pacijent je hospitaliziran u KBC-u Zagreb. Urađena je kompletna laboratorijska obrada, a dobiveni su rezultati bili unutar referentnih vrijednosti. Nalazi RTG-a prsnog koša i ultrazvuka srca nisu pokazali znakove patologije. Pomoću kompresijskog ultrazvuka (CUS) vene supklavije vizualiziran je krvni ugrušak koji je uzrokovao okluziju, a pacijentu je dijagnosticiran Paget-Schroetterov sindrom (PSS) koji se pojavio uslijed prethodnog intenzivnog vježbanja gornjeg dijela tijela. Primijenjena je antikoagulantna terapija niskomolekularnim heparinom (LMWH). Bolesnik je dobro reagirao na terapiju te je dva dana kasnije otpušten u stabilnom stanju i propisana mu je terapija rivaroksabanom.

Zaključak: Iako PSS predstavlja rijedak uzrok spontane jednostrane duboke venske tromboze gornjeg uda, treba ga uzeti u obzir kod pacijenata koji se prezentiraju s boli, promjenom boje ili pojačanim venskim crtežom u području gornjih ekstremiteta, aksilarnog područja ili ramena, osobito ako prijave odrađivanje naporne tjelesne aktivnosti prije pojave simptoma.

Borna Rupčić, Ana Đuran, Bruno Bičanić, Vesna Par-Judaš