x
x

Svjetski dan sigurnosti hrane

  07.06.2024.

Svjetski dan sigurnosti hrane 7. lipnja 2024. obilježava se po šesti puta. Cilj mu je skrenuti pozornost na incidente vezane uz sigurnost hrane. Ovogodišnja tema naglašava važnost spremnosti na incidente vezane uz sigurnost hrane, bez obzira na to koliko blagi ili ozbiljni oni mogu biti.

Svjetski dan sigurnosti hrane

Ovogodišnja tema Svjetskog dana sigurnosti hrane poziva sudionike da razmotre načine na koje se mogu bolje pripremiti za neočekivane događaje vezane uz sigurnost hrane. Naglašava važnost spremnosti na takve incidente, bez obzira koliko blagi ili teški oni bili.

Kako bi bile spremne za incidente koji utječu na sigurnost hrane, vlade se mogu posvetiti razvoju ili ažuriranju nacionalnih planova intervencija za hitne slučajeve u vezi s hranom, jačanju sustava kontrole hrane, povećanju kapaciteta nadzora i koordinacije te poboljšanju komunikacije s prehrambenom industrijom i javnošću. Prehrambene industrije mogu poboljšati svoje planove upravljanja sigurnošću hrane, podijeliti naučene lekcije i međusobno surađivati te poboljšati komunikaciju s potrošačima. Potrošači moraju biti svjesni kako prijaviti ili reagirati na incidente vezane uz sigurnost hrane. Trebaju razumjeti posljedice nepredviđenih događaja kod kuće, pripremajući se za prikladnu reakciju.

Opasnosti za sigurnost hrane ne poznaju granice. Globalizacija je dovela do sve veće povezanosti lanaca opskrbe hranom. Time se povećavaju rizici koje predstavlja nezdrava hrana. Jer mogu brzo eskalirati od lokalnog problema do hitne situacije na međunarodnoj razini.

  • Godišnje svaka deseta osoba u svijetu (gotovo 600 milijuna ljudi) oboli od kontaminirane hrane, a 420.000 umre svake godine, što rezultira gubitkom od 33 milijuna godina zdravog života
  • 40% tereta bolesti koje se prenose hranom nose djeca mlađa od 5 godina (oko 125.000 smrtnih slučajeva svake godine)
  • Preko 200 bolesti uzrokovano je konzumiranjem kontaminirane hrane
  • Bolesti koje se prenose hranom koče socioekonomski razvoj opterećujući sustave zdravstvene zaštite i nanose štetu nacionalnim gospodarstvima, turizmu i trgovini.
  • Svake godine gubi se 110 milijardi američkih dolara u produktivnosti i medicinskim troškovima zbog nesigurne hrane u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

Sigurnost hrane je svačiji posao – slogan je Svjetskog dana sigurnosti hrane. Potiče na odgovornost svakoga od nas da sačuvamo sigurnu hranu u cijelom opskrbnom lancu, od farme do stola. Jer u svakom dijelu ovog lanca postoje opasnosti koje mogu uzrokovati kontaminaciju.