x
x

Serumski urat i rekurentni giht

  10.02.2024.

Otprilike 12 milijuna odraslih osoba u SAD-u ima povijest gihta, ali nije jasno mogu li razine urata u serumu pomoći u predviđanju ponovnog pojavljivanja. Autori ove studije pokušali su dobiti odgovor na pitanje, jesu li više razine urata u serumu u bolesnika s poviješću gihta povezane s većom učestalošću naknadnih napadaja gihta?

Serumski urat i rekurentni giht

U ovoj retrospektivnoj populacijskoj studiji na 3613 pacijenata s gihtom uz prosječno praćenje od 8,3 godine, više razine urata na početku bile su povezane s višim stopama ponovnog gihta. Sveukupno, 95% napadaja gihta dogodilo se kod ljudi sa serumskim uratom većim ili jednakim 6 mg/dL, a 98% se dogodilo kod ljudi s serumskim uratom većim ili jednakim 5 mg/dL. Među pacijentima s poviješću gihta, ovi nalazi podržavaju korištenje osnovne vrijednosti urata u serumu za procjenu rizika od naknadnih napadaja gihta.

Ova retrospektivna studija uključivala je pacijente s poviješću gihta identificirane u Ujedinjenom Kraljevstvu između 2006. i 2010. koji su praćeni putem povezivanja medicinskih podataka povezanih s podacima primarne zdravstvene zaštite do 2017. i putem baze podataka Statistike bolničkih epizoda do 2020.

Glavni ishod i mjera: Stopa rekurentnog akutnog gihta, utvrđena zapisima o hospitalizaciji, ambulanti i receptima/postupcima, te prilagođenim omjerima stopa korištenjem negativnih binomnih regresija.

Rezultati: Među 3613 pacijenata s gihtom (srednja dob, 60 godina; 3104 [86%] muškaraca), 1773 napadaja gihta pojavila su se tijekom prosječnog praćenja od 8,3 godine. Od toga, 1679 akutnih napadaja gihta (95%) pojavilo se u ljudi s početnim uratom u serumu većim od ili jednakim 6 mg/dL, a 1731 (98%) javio se u ljudi s početnim uratom u serumu većim ili jednakim 5 mg/dL. Stope akutnih napadaja gihta na 1000 osoba-godina bile su 10,6 za sudionike s početnim razinama urata manjim od 6 mg/dL, 40,1 za razine od 6,0 ​​do 6,9 mg/dL, 82,0 za razine od 7,0 do 7,9 mg/dL, 101,3 za razine od 8,0 do 8,9 mg/dL, 125,3 za razine urata od 9,0 do 9,9 mg/dL i 132,8 za razine veće ili jednake 10 mg/dL. Omjer stope baklji bio je 1,0, 3,37, 6,93, 8,67, 10,81, odnosno 11,42 tijekom 10 godina (1,61 [1,54-1,68] po mg/dL). Stope hospitalizacije na 1000 osoba-godina tijekom praćenja bile su 0,18 za one s početnim uratom u serumu manjim od 6 mg/dL, 0,97 za urate u serumu od 6,0 ​​do 6,9 mg/dL, 1,8 za urate u serumu od 7,0 do 7,9 mg/dL , 2,2 za urate u serumu od 8,0 do 8,9 mg/dL, 6,7 za urate u serumu od 9,0 do 9,9 mg/dL i 9,7 za urate u serumu veće ili jednake 10 mg/dL. Omjeri stopa hospitalizacije zbog gihta, prilagođeni dobi, spolu i rasi bili su 1,0, 4,70, 8,94, 10,37, 33,92, odnosno 45,29 (1,87 [1,57-2,23] po mg/dL).

Zaključci: U ovoj retrospektivnoj studiji pacijenata s poviješću gihta, početne razine urata u serumu bile su povezane s rizikom od naknadnih napadaja gihta i stopama hospitalizacije zbog rekurentnog gihta. Ovi nalazi podupiru korištenje osnovne razine urata u serumu za procjenu rizika od ponovnog gihta tijekom gotovo 10 godina praćenja.