x
x

Održan prvi sastanak u sklopu projekta OriON

  08.02.2024.

U Briselu je 18. siječnja 2024. godine održan prvi sastanak (kick – off meeting) u sklopu projekta OriON – Joint Action on Contribution to the Cancer Inequalities Registry to Monitor National Cancer Control Policies (Zajednička akcija za doprinos Registru nejednakosti u području raka s ciljem praćenja nacionalnih politika kontrole raka).

Održan prvi sastanak u sklopu projekta OriON

Projekt se izvodi u sklopu Europskog plana za borbu protiv raka (Europe’s Beating Cancer Plan – EBCP). Plan se sastoji od četiri stupa: 1 – prevencija; 2 – rano otkrivanje, 3 – dijagnoza i liječenje i 4 – kvaliteta života osoba oboljelih od raka i osoba koje su preživjele rak. U sklopu ovog plana definirano je 10 vodećih inicijativa i 32 aktivnosti s ukupnim proračunom od 4 milijarde eura.

OriON je nastao u sklopu inicijative za uspostavljanje Registra nejednakosti u području raka (inicijativa broj 9). 

Cilj Registra je analizirati trendove, razlike i nejednakosti među državama članicama i regijama. Takav Registar omogućit će procjenu stanja u svakoj državi članici, identifikaciju izazova i specifičnih područja djelovanja te usmjeravanje ulaganja i intervencija na razini Europske unije, kao i na nacionalnoj i regionalnoj razini. Očekivani učinak bit će smanjenje mjerljivih razlika u prevenciji i skrbi za rak diljem EU-a. S tim u skladu, projekt OriON zamišljen je kao svojevrsna „potpora“ Registru nejednakosti u području raka.

Glavni cilj projekta OriON je omogućiti pretežno kvalitativnu analizu nacionalnih napora u području skrbi o raku u državama članicama, uključujući trenutno stanje provedbe Europskog plana za borbu protiv raka na nacionalnoj razini, u usporedivom i redovito ažuriranom obliku. Također, projektom se nastoji i podatke i uvide o socio-ekonomskim nejednakostima učiniti dostupnima kako bi se nadopunila i unaprijedila analiza za Registar nejednakosti u području raka.

Projekt koordinira Nacionalni zavod za javno zdravstvo Slovenije, a sudjeluju ukupno 23 partnera iz 17 zemalja. Za ostvarenje ciljeva zaduženo je 5 radnih paketa čiji zadaci, između ostalog, uključuju koordinaciju projekta, javno objavljivanje rezultata projekta, evaluaciju provedbe projekta, analizu provedbe Europskog plana za borbu protiv raka i poboljšanje kvalitete nacionalnih politika kontrole raka.

Kao i u drugim projektima na području raka (iPAACCraNEJANE) Hrvatski zavod za javno zdravstvo vodi radni paket 3 koji je zadužen za praćenje ostvarenja zadanih ciljeva i aktivnosti pojedinih radnih paketa, odnosno za evaluaciju svakodnevnog rada, rezultata i ishoda projekta.