x
x

Mobilna aplikacija za adolescente na temelju Europskog kodeksa protiv raka

  24.12.2023.

Mobilne zdravstvene tehnologije mogu pomoći u prevenciji raka i u skrbi za oboljele. Mobilna aplikacija WASABY zamišljena je kao inovativna, utemeljena na dokazima s ciljem širenja prikladnih poruka adolescentima diljem Europe i to prema Europskom kodeksu protiv raka (ECAC).

Mobilna aplikacija za adolescente na temelju Europskog kodeksa protiv raka

Studija objavljena u časopisu JMIR Cancer imala je za cilj procijeniti ishode dizajna, razvoja i promocije aplikacije WASABY i to podatke o promociji na društvenim mrežama, prometu u trgovini aplikacija i angažmanu korisnika.

Sadržaj aplikacije WASABY kreiran je zajedno s organizacijama civilnog društva koje se bave prevencijom karcinoma u 6 europskih zemalja, a temeljio se na znanstvenim dokazima ECAC-a. Dizajnirano je deset modula aplikacije i to modeli uvjeravanja o zdravlju i konceptualni okvir gemifikacije koji karakteriziraju tehnike učenja s ponavljanjem usavršavane kroz 2 kruga testiranja. Provedena je retrospektivna kohortna studija kako bi se analizirali podaci o korištenju registrirane aplikacije WASABY od 4. veljače do 30. lipnja 2021.

Nakon opsežne promocije na različitim platformama društvenih medija i naknadnog prometa na trgovinama Apple App i Google Play, analiziran je uzorak od 748 korisnika u dobi između 14 i 19 godina. Odabrani ispitanici bili su srednje dobi od 16,08 (SD 1,28) godina, a dominirale su osobe ženskog spola (499/748, 66,7%). Većina korisnika aplikacije izjasnila se kao nepušači (689/748, 92,1%), izjavili su da uopće ne konzumiraju alkohol ili da ga rijetko konzumiraju (432/748, 57,8%, odnosno 250/748, 33,4%) i naveli su da su fizički aktivni 1 do 5 sati tjedno (505/748, 67,5%). Sveukupno, sadržaj aplikacije izazvao je značajan interes, što dokazuje 40,8% (305/748) korisnika koji su posjetili svaki od 10 pojedinačnih modula. Značajno je da su se karakteristike spola i pušačke navike pojavile kao prediktori stopa dovršetka korištenja aplikacije. Naime, osobe muškog spola i pušači su imali najmanju vjerojatnost da će uspješno dovršiti korištenje sadržaja aplikacije (omjer izgleda 0,878, 95% CI 0,809-0,954 i omjer izgleda 0,835, 95% CI 0,735-0,949).

Razvoj i promocija mobilne aplikacije WASABY predstavlja vrijednu studiju slučaja, koja ilustrira učinkovito širenje preporuka utemeljenih na dokazima u populaciji adolescenata. Podaci izvedeni iz ove studije mogu pomoći u provedbi Europskog plana u borbi protiv raka, posebice u kreiranju EU mobilne aplikacije za prevenciju raka.