x
x

Izazovi 21. stoljeća za mentalno zdravlje djece

  27.11.2023.

Podatak da se 50% svih mentalnih poremećaja pojavljuje prije 14. godine upućuje na važnost primjerene brige o mentalnom zdravlju djece. Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije 2019. je godine oko 8% male djece u svijetu (u dobi 5 – 9 godina) i 14% adolescenata u svijetu (10 – 19 godina) živjelo sa psihičkim poremećajem. U Hrvatskoj, prema Zdravstveno - statističkom ljetopisu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2021. godinu, skupina mentalnih poremećaja bila je deveti najčešći uzrok hospitalizacija, s udjelom od 5,0%.

Izazovi 21. stoljeća za mentalno zdravlje djece

Posljednjih dvadeset godina svjedočimo kontinuiranom porastu psihičkih problema među djecom i mladima, što je pobudilo rastući interes stručnjaka za njihovo zdravlje.

Istraživanja jasno pokazuju da čak 20% djece pati od psihičkih teškoća, uključujući anksioznost, depresiju, poremećaje ponašanja, smetnje učenja, te sve češće probleme poput samoozljeđivanja, poteškoća s raznolikim identitetima i ovisnosti o digitalnim tehnologijama. Negativna iskustva iz djetinjstva, promjene u obiteljskoj strukturi, prezaštićujući odgojni stil, nedostatak slobodnog vremena za igru i druženje s vršnjacima, društveni pritisci i sveprisutni utjecaj tehnologije – samo su neki od izazova koji su povezani s rastućim stopama problema s mentalnim zdravljem u djece. Dodatno, nedavni događaji, poput pandemije COVID-19, rata u Ukrajini, globalne recesije i klimatskih promjena, značajno su povećali stopu anksioznosti i depresije u djece i mladih. Nužno je osigurati podršku za djecu koja se suočavaju s ovim problemima na svim razinama, uključujući obitelj, školu i zdravstveni sustav.

Zajednica ima odgovornost osigurati resurse putem zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih politika kako bi svako dijete koje se bori s mentalnim problemima dobilo pomoć. Napori usmjereni na smanjenje prevalencije negativnih iskustava iz djetinjstva, pružanje sveobuhvatne podrške obiteljima i djeci od najranije dobi te promicanje zdravih ponašanja i strategija za uspješno suočavanje s teškoćama mogu značajno ublažiti negativne posljedice ovih stresora na mentalno zdravlje djece. Posebno važnu ulogu imaju pedijatri, koji su prvi u kontaktu s djecom i obiteljima, te imaju mogućnost prepoznavanja, prevencije i smanjenja simptoma, kao i pravodobnog upućivanja stručnjacima za mentalno zdravlje.

Marina Grubić