x
x

Protektivni učinci ekstrakta crnoplodne aronije u modelu Parkinsonove bolesti

  23.09.2023.

U Parkinsonovoj bolesti oksidativni stres igra ulogu u smrt neurona koji proizvode dopamin. Cilj ovog rada, objavljenog u časopisu Medicina Fluminensis, bio je ispitati protektivni učinak ekstrakta crnoplodne aronije u modelu Parkinsonove bolesti in vitro.

Protektivni učinci ekstrakta crnoplodne aronije u modelu Parkinsonove bolesti

U Parkinsonovoj bolesti oksidativni stres igra ulogu u smrt neurona koji proizvode dopamin. Pokazalo se da astrociti imaju ulogu u zaštiti neurona od oksidativnog stresa. Međutim, kod Parkinsonove bolesti, sami astrociti mogu biti oštećeni oksidativnim stresom, koji pridonosi progresiji bolest.

Cilj: U ovom istraživanju cilj je bio ispitati štiti li predtretman ekstraktom crnoplodne aronije (Aronia melanocarpa) primarne mišje astrocite u modelu Parkinsonove bolesti (PB) in vitro, izazvane primjenom mitohondrijskog toksina 6-hidroksidopamina (OHDA) iako je ovaj učinak povezan s antioksidativnim svojstvima istraživane biljke.

Materijal i metode: Pokusi su provedeni na primarnim mišjim astrocitima koji su 24 sata bili izloženi različitim koncentracijama ekstrakta aronije (10, 50 ili 100 µg/mL). OHDA je dodan u medij za stanične kulture tijekom sljedećih 72 sata. Medij za stanične kulture korišten je za ispitivanje stanične citotoksičnosti mjerenjem aktivnosti laktat-dehidrogenaze (LDH), a stanični su lizati pripremljeni za analizu Western blot.

Rezultati: Utvrdili smo da tretman astrocita različitim koncentracijama ekstrakta aronije ne utječe značajno na aktivnost LDH u uzorcima staničnih medija. Primjena OHDA je, međutim, značajno povećala aktivnost LDH, dok je predtretman stanica ekstraktom aronije u koncentracijama od 50 i 100 μg/mL smanjio intenzitet oštećenja stanica. Ni primjena OHDA, kao ni predtretman aronijom nisu utjecali na razinu izražaja antioksidativnog enzima superoksid-dismutaze 1, a smanjenje izražaja proteina glutation-peroksidaze 1 izazvanog primjenom OHDA ostalo je nepromijenjeno i nakon primjene istraživanog antioksidansa.

Zaključci: Ova studija ukazuje na moguće zaštitne učinke ekstrakta aronije u modelu PB-a in vitro. Točan mehanizam zaštitnog učinka još je nejasan i mogao bi biti predmetom daljnjih istraživanja.

Ela Mijatović, Anja Harej Hrkać, Nika Gržeta, Kristina Pilipović